Pwy ydym ni?

Dyma dîm Sôn am Sîn!

Chris Roberts

 

Un o Lanrug ydy Chris, 24, a astudiodd ym Mhrifysgol Reading am dair blynedd. Ar ôl dychwelyd i Ogledd Cymru, mae’n gweithio i Gyngor Gwynedd. Mae’n hoff iawn o gyflwyno rhaglenni radio, ac wedi bod yn gwneud hynny drwy gydol ei amser yn Reading (Junction11 Radio) yn ogystal ag yma yng Nghymru (Môn FM).

Mae ganddo un lygad ar gerddoriaeth newydd o hyd, ac yn ymddiddori mewn pob math o gelfyddyd, ynghŷd â’r byd gwleidyddol, a byd busnes.

Gethin Griffiths

Geth

Cerddor yw Gethin, 24, yn bennaf, ac mae’n ymddiddori mewn ystod eang o gerddoriaeth. Yn frodor o Fethel, mynychodd Ysgol Brynrefail, Llanrug. Bellach, mae’n astudio PhD mewn Cerddoriaeth ym Mangor, gan arbenigo mewn cerddoriaeth boblogaidd Gymraeg.

Mae wedi cyd weithio â nifer o aelodau’r sîn, gan gyfansoddi a chyd gyfansoddi yn aml.

Mwynhewch ein blog!