TIWNS: Elan Rhys

Adobe Spark-2

Mae rhestr TIWNS wythnos yma yn perthyn i Elan Rhys (Plu, Bendith). O Father John Misty i Alicia Keys, ac o Georgia Ruth i Fleetwood Mac, mae’r rhestr yma yn un hynod amrywiol. Ymlaciwch gydag awr ac 11 munud o bop soffistigedig.

Bydd Elan yn brysur yn ysgrifennu mwy o ganeuon hefo Plu dros yr hydref, ac yn ôl y sôn, bydd Bendith yn ôl ar ein llwyfannau ni yn y flwyddyn newydd!

TIWNS: Rhedeg

Adobe Spark

Am 10 o’r gloch fore Sul, bydd 13.1 milltir o darmac yn tywys miloedd o redwyr o gwmpas prif atyniadau ein prifddinas. Er mor anghredadwy ydyw i unrhyw un sydd yn adnabod Geth, mi fydd o yn un o’r miloedd hynny eleni, a hynny heb wneud ffasiwn beth o’r blaen. Wrth gwrs, mi fydd ganddo restr chwarae i’w ysgogi ar hyd y daith, ac er iddo ystyried creu un ffug ar gyfer TIWNS wythnos yma, mi benderfynodd adael i chi glywed yn union beth fydd y ffôn ar ei fraich yn ei chwarae.

Wrth gwrs – bydd y rhestr yn ail gychwyn ar ôl gorffen, a bydd wedi chwarae pob cân ddwywaith, mae’n siŵr…!

Mae’n defnyddio’r cyfle hwn eleni i godi arian at elusen Mind, hefyd. Os oes gennych chi geiniog i sbario, gallwch gyfrannu at yr achos yma.

Peidiwch â barnu’n ormodol…!

TIWNS: Hanner Awr o’r Haf

JPEG image-174E0DD3FABD-1

Wythnos dristaf dilynwyr y Sîn erbyn hyn yw’r wythnos ar ôl Gŵyl Rhif 6. Mae mis Medi yn ein hatgoffa’n flynyddol bod pob dim da yn dod i ben, ac er nad yw tywydd mis Awst yn hafaidd o hyd, mae rhywun yn anghofio pa mor gas y mae’r hydref yn gallu bod tan mae mis Medi’n gafael. Er hynny, mae Gŵyl Rhif 6 yn ha’ bach Mihangel i ni erbyn hyn, ac yn ymestyn ein prif dymor ni ychydig yn hirach.

Mae’r wythnos hon yn gyfle gwych, felly, i edrych yn ôl ar yr haf a fu. Er na ddylid cau’r siop yn gyfan gwbl, mae pethau’n siŵr o fynd yn ddistawach dros yr wythnosau nesaf. Beth am leddfu’r boen hydrefol, felly, drwy wrando ar ein rhestr chwarae o’n hoff ganeuon ni o’r hyn a ryddhawyd dros haf 2017?

Dyma i chi hanner awr o’r haf!

 

Bydd Tiwns yn ol wythnos nesaf, gydag un o unigolion blaenllaw y sîn yn dewis eu hoff draciau. Diolch i George Amor am ddewis Tiwns wythnos diwethaf – ewch yma i weld be’ ddewisiodd o!

TIWNS: George Amor

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Sôn am Sîn yn cyhoeddi rhestr chwarae wythnosol ar Spotify, wedi eu dewis gan unigolion arbennig ein sîn. Os ydych chi eisiau syniadau am gerddoriaeth newydd i wrando arni, neu os ydych chi wedi bod eisiau gwybod beth yw trac sain i fywydau eich hoff artistiaid – ‘TIWNS’ yw’r rhestrau chwarae i chi!

JPEG image-9CA027AD732A-1.jpeg

George Amor yw’r unigolyn cyntaf i ddewis tiwns ar ein cyfer! Mae George yn adnabyddus iawn yn barod fel aelod o Sen Segur a Palenco, ond erbyn hyn yn llywio llong ofod gerddorol Omaloma. Mae tiwns fel ‘Ha Ha Haf‘, ‘Eniwe‘ ac ‘Aros o Gwmpas‘ yn rai o’n hoff ganeuon ni sydd wedi cael eu rhyddhau dros y ddwy flynedd diwethaf, ac mae sôn bod yna sengl newydd ar y ffordd, hefyd!

Diolch i George, felly, am ddewis 15 o ganeuon y mae’n hoff ohonynt ar hyn o bryd. ‘Sgwn i os allwch chi ddarganfod y dylanwadau hynny sydd wedi rhoi cymorth iddo greu rhai o’i gampweithiau Space-Pop yn ddiweddar?