TIWNS: Hanner Awr o’r Haf

JPEG image-174E0DD3FABD-1

Wythnos dristaf dilynwyr y Sîn erbyn hyn yw’r wythnos ar ôl Gŵyl Rhif 6. Mae mis Medi yn ein hatgoffa’n flynyddol bod pob dim da yn dod i ben, ac er nad yw tywydd mis Awst yn hafaidd o hyd, mae rhywun yn anghofio pa mor gas y mae’r hydref yn gallu bod tan mae mis Medi’n gafael. Er hynny, mae Gŵyl Rhif 6 yn ha’ bach Mihangel i ni erbyn hyn, ac yn ymestyn ein prif dymor ni ychydig yn hirach.

Mae’r wythnos hon yn gyfle gwych, felly, i edrych yn ôl ar yr haf a fu. Er na ddylid cau’r siop yn gyfan gwbl, mae pethau’n siŵr o fynd yn ddistawach dros yr wythnosau nesaf. Beth am leddfu’r boen hydrefol, felly, drwy wrando ar ein rhestr chwarae o’n hoff ganeuon ni o’r hyn a ryddhawyd dros haf 2017?

Dyma i chi hanner awr o’r haf!

 

Bydd Tiwns yn ol wythnos nesaf, gydag un o unigolion blaenllaw y sîn yn dewis eu hoff draciau. Diolch i George Amor am ddewis Tiwns wythnos diwethaf – ewch yma i weld be’ ddewisiodd o!

TIWNS: George Amor

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Sôn am Sîn yn cyhoeddi rhestr chwarae wythnosol ar Spotify, wedi eu dewis gan unigolion arbennig ein sîn. Os ydych chi eisiau syniadau am gerddoriaeth newydd i wrando arni, neu os ydych chi wedi bod eisiau gwybod beth yw trac sain i fywydau eich hoff artistiaid – ‘TIWNS’ yw’r rhestrau chwarae i chi!

JPEG image-9CA027AD732A-1.jpeg

George Amor yw’r unigolyn cyntaf i ddewis tiwns ar ein cyfer! Mae George yn adnabyddus iawn yn barod fel aelod o Sen Segur a Palenco, ond erbyn hyn yn llywio llong ofod gerddorol Omaloma. Mae tiwns fel ‘Ha Ha Haf‘, ‘Eniwe‘ ac ‘Aros o Gwmpas‘ yn rai o’n hoff ganeuon ni sydd wedi cael eu rhyddhau dros y ddwy flynedd diwethaf, ac mae sôn bod yna sengl newydd ar y ffordd, hefyd!

Diolch i George, felly, am ddewis 15 o ganeuon y mae’n hoff ohonynt ar hyn o bryd. ‘Sgwn i os allwch chi ddarganfod y dylanwadau hynny sydd wedi rhoi cymorth iddo greu rhai o’i gampweithiau Space-Pop yn ddiweddar?