Adolygiad: Libertino yn Cyflwyno… / Y Parrot, Caerfyrddin / 8.12.18

RHYS DAFIS
Ar ôl noson dda yng Nghaerdydd, aeth Rhys Dafis draw i’r Gorllewin i fwynhau ei ail barti Nadolig cerddorol mewn dwy noson. Label Libertino oedd yn gyfrifol am y gig y tro hwn, a’r lleoliad, yn naturiol, oedd Y Parrot.

Ysgol Sul

Llun: The Shoot

Odd hon yn noson eitha chwerwfelys i fi, fel ffan o gerddoriaeth amgen. Ar un llaw, ges i wylio Ysgol Sul a Castro eto, ond ar y llaw arall, dyma’u gig ola nhw, ac hefyd un o’r gigs ola yn y Parrot. Dechreuwyd y noson gan ARGRPH. Ma nhw’n llwyddo bod yn drwm ond hefyd yn laid back yr un pryd, a o nhw’n ffordd grêt o ddechre’r noson. O’n i’n ymdrochi yn llais melfedaidd Emyr, ond hefyd ar yr un pryd yn cael fy nharo dros y mhen gan riffs mawr caneuon fel ‘Neb yn Cofio’. Odd y vibe cymharol ymlaciedig yn ffordd da o baratoi pawb at weddill y gig.

Nesa roedd Castro. Dy’n nhw heb chwarae gig ers tua pedair mlynedd, ond fyse chi byth wedi dweud hynny o ystyried y perfformiad. Roedden nhw’n arfer bod yn three-piece ond wedi colli un aelod ac ychwanegu dau arall, roedd y sŵn yn llawer mwy llawn, a dwi’n credu taw dyma’r gore dwi erioed wedi eu gweld nhw’n chwarae. Mae’n drueni mawr ei bod hi’n debygol taw dyma’u gig ola nhw, oherwydd does dim band punk Cymraeg gyda prif leisydd mor dda a Osian yn fy marn i. Dwi’n gobeithio newn nhw newid eu meddwl, achos pan glywes i riff agoriadol ‘Gwahaniaeth’ gofies i jyst faint o tiwns oedd ganddyn nhw.

Trydydd band y noson oedd Los Blancos, a dyma’r ail waith i fi eu gweld nhw mewn dwy noson. Fyse chi’n meddwl bod hwnna’n beth gwael, neu bod fi am ddiflasu, ond fi’n credu allen i wrando arnyn nhw bob nos heb fynd yn bored (yn enwedig y cover ABBA ‘na!). Doedd yr awyrgylch yn ystod eu set nhw ddim cweit mor fywiog yn y Parrot ag oedd e yn Clwb y noson cynt (llai o glatsho) ond mae hynny i’w ddisgwyl gyda’r band cynderfynol. Fe orffennon nhw’r noson gyda ‘Cadi’, cân hyfryd a wholesome am gi Osian (sy hefyd yn chware i Los Blancos), fyse chi ddim fel arfer yn cysylltu gyda band fel nhw.

Ac yn goron ar y cyfan, roedd Ysgol Sul. Waw. Gan bod fi heb eu gweld nhw’n fyw ers cymaint o amser, nes i anghofio cweit pa mor dda maen nhw. I ddechre, ro’n nhw’n edrych yn ffantastic mewn turtlenecks, a nath Cian y basydd fynd amdani go iawn gyda sbecs oren Gruff Rhys-esque a tsiaen aur. Oedd Cian hefyd yn mynd amdani wrth chware, a dwi’n credu taw dyma’r mwya egniol fi wedi eu gweld nhw. Roedd Llew yn fetronomig ar y dryms, a riffs-Smithsaidd a llais gwych Iolo yn gorwedd ar ben y cyfan. O’n i’n siomedig bod nhw heb chwarae ‘Er Mor Brin yw Nawr’ ond heblaw hynny fe gafon ni’r hits i gyd, o’r senglau megis ‘Aberystwyth yn y Glaw’ a ‘Promenad’, i ganeuon o’r EPs Cymraeg a Saesneg, Huno a Eventide. Cafwyd un camgymeriad lle dechreuodd Cian chwarae cân mewn cywair gwahanol i’r gweddill, ond daeth y band dros hyn yn gyflym iawn a heblaw hynny roedd y set yn berffaith. Fel yn achos Castro, mae’n drueni mawr bod Ysgol Sul wedi penderfynu gorffen gigio gyda’i gilydd; nid yn unig oherwydd bod nhw’n fand gwych, ond hefyd am nad oes band arall o’r fath i’w gael yn y Gymraeg ar y funud. Dwi mor falch ges i’r cyfle i’w gweld nhw unwaith eto.

Bydde dim modd i fi adolygu’r gig yma heb ddweud rhywbeth am y Parrot. Ma’r Parrot yn cau mis nesa ar ôl blynydde o gynnal gigs a digwyddiade amrywiol eraill yng Nghaerfyrddin. I rywun sy wedi gigio yna ei hun, ac sy wedi mynychu degau o gigs eraill yna, odd y newyddion yn dorcalonnus. Ma Caerfyrddin wedi cynhyrchu cymaint o fandie Cymraeg amgen gwych dros y degawd dwetha, a ma pob un o’r bandie hynny wedi chware gigs yn y Parrot rywbryd neu’i gilydd. Falle bod e’n cau, ond bydd ysbryd y lle yn parhau am byth yng ngherddoriaeth bandie fel Ysgol Sul, Los Blancos, Adwaith, Cpt. Smith a gyment o rai eraill.

Adolygiad: Parti Nadolig TWRW / Clwb Ifor Bach, Caerdydd / 7.12.18

RHYS DAFIS
Roedd Rhys Dafis yn ddigon lwcus i gael mwynhau dau barti Nadolig cerddorol mewn un penwythnos! Dyma’r hyn oedd o’n ei feddwl o’i noson gyntaf, sef Parti Nadolig TWRW yng Nghlwb Ifor Bach.

Screen Shot 2018-12-18 at 20.24.43.png

Llun: Hannah Tottle

Ma Twrw di rhoi lot o gigs da mlan yng Nghlwb Ifor Bach dros y misoedd dwetha – ma gigs Tri Hŵr Doeth a Breichiau Hir yn sefyll allan i fi – ac roedd line-up y gig yma’n addo mwy o’r un peth. Y Sybs, band ifanc o Gaerdydd a enillwyr brwydr y bandie Maes B odd y band cynta mlan. Melltith y band cynta yw bod neb yn troi lan ar eu cyfer nhw, ac yn eu hachos nhw ma hwnna’n drueni mawr achos ma nhw’n fand da iawn. Fi’n teimlo fel bod lot o bobl heb ddarganfod Y Sybs oherwydd hynny. Nath y lle lenwi’n araf ond fi’n teimlo fel bod nhw’n haeddu torf lot mwy.

Odd eu set nhw’n egniol iawn a llawn caneuon poppy gwych. Nid i ddweud bod nhw’n poppy yn yr ystyr hynny, ma nhw’n tueddu mwy tuag at sŵn punk, ond ma da nhw lot o ganeuon catchy. Ma nhw’n un o nifer o fandie ysgol ar y funud sy’n cynhyrchu cerddoriaeth o safon uchel iawn, a ma rhaid gweud bod gwylio nhw bach fel gwylio Ben Woodburn yn sgori’r screamer na yn erbyn Awstria – ewfforia i ddechre achos bod chi di gwylio rhywbeth gwych, a wedyn teimlad bach yn wag o sylwi bod nhw lot iau na fi a bod fi heb gyflawni unrhywbeth tebyg yn fy mywyd. Ond dim eu bai nhw yw hwnna, mae mwy i neud da fy hangups i.

Ta waeth, Hyll odd mlan nesa. Erbyn iddyn nhw ddechre odd y lle wedi llenwi, a roedd na awyrgylch da yna. Ma Hyll yn un o nifer o fandie Caerdydd sydd (fel Y Sybs) ddim yn cael y sylw ma nhw’n haeddu, falle am nad ydyn nhw’n un o’r bandie indie-pop sy mor niferus ar y funud bod nhw’n dechre mynd yn bla. Fodd bynnag, odd hi’n amlwg fod y dorf ar y noson yn gyfarwydd da’u caneuon nhw, a fe gafon nhw ymateb da iawn. ‘Efrog Newydd, Efrog Newydd’ oedd fy uchafbwynt personol i, ond mae’n amlwg taw ‘Diwedd Gwanwyn Tragwyddol Max Rockatansky’ odd ffefryn y mwyafrif a mae’n hawdd gweld pam – ma’r hook yna’n ei gwneud hi’n amhosib peidio ymuno yn y canu.

Los Blancos oedd yn gorffen y noson, ac os oedd unrhyw amheuaeth am hynny cynt, fe brofon nhw heb os nac oni bai eu bod nhw yn fand headline. Y tri band dwetha i gymryd y slot olaf yn gigs Nadolig Twrw oedd Candelas, Swnami a Yws Gwynedd, sy’n dangos pa mor bell ma Los Blancos wedi dod yn y flwyddyn dwetha. Ffrwydron nhw drwy eu set, odd yn cynnwys y senglau ‘Cadi’, ‘Clarach’, a ‘Datgysylltu’ i enwi dim ond rhai. Fi di sgwennu o’r blaen am faint dwi’n hoffi ‘Clarach’, felly mae’n eitha arwyddocaol taw uchafbwynt eu set nhw (a’r noson) i fi oedd eu cover nhw o ‘Does Your Mother Know’ gan ABBA. Os ma’u gyrfa nhw fel band yn mynd i nunlle – sy’n annhebygol – allen nhw wastad ailddyfeisio’i hunain fel ABBA tribute band! Odd e’n ffordd wych o orffen y noson, ac hefyd yn ddiweddglo gwych i flwyddyn arall o gigs Twrw. Fi’n methu aros tan y flwyddyn nesa!

Nadolig Llawen bawb.