Adolygiad: Ffrwydrad Tawel gan Ani Glass

GETHIN GRIFFITHS

Ani Glass

Mae’r misoedd tawel hyn yn gyfle gwych i ryddhau cynnyrch heb orfod poeni am golli sylw ar draul artist arall. Cyn i brysurdeb yr haf ein hatgoffa ni eto sut mae hi’n teimlo i wylio cerddoriaeth fyw a gwrando ar albymau newydd, mae’r cyfnod hwn yn gyfle gwych i ni wefru’r batris.

Mae’r cyfnod yma, hefyd, wedi galluogi i artistiaid amgen wneud y mwyaf o absenoldeb rhai o artistiaid ein ‘prif lif’. O ganlyniad i hynny, gall artistiaid electronig hawlio 2017 fel eu blwyddyn nhw hyd yn hyn. Heblaw am Yws Gwynedd yn hofran ei fflag bop ymysg y dyrfa o synths a samples, mae’r rhestr o gynnyrch Cymraeg a ryddhawyd eleni yn ymylu at begwn amgen. Dydw i ddim yn honni am eiliad na fuasai’r cerddorion hyn yn derbyn sylw am ryddhau mewn cyfnod prysur, ond rwy’n sicr yn credu nad oedd hi’n ddrwg o beth iddynt wneud yn y cyfnod hwnnw lle mae artistiaid eraill yn dal i fethu codi o’u gaeafgwsg.

I mi, mae Ffrwydrad Tawel gan Ani Glass yn un o uchafbwyntiau’r rhestr hwn o gynnyrch. Mae naws yr 80au, sydd yn perthyn i bopeth ar hyn o bryd am ryw reswm, mor gryf ag erioed yma, ac mae synau’r synths yn swnio yn hynod retro. Wedi dweud hynny, mae prif neges a phwrpas yr EP yn gyfredol, ac yn perthyn i’n heddiw ni.

Mae’n anodd peidio cymharu gwaith Ani a gwaith ei chwaer, Gwenno. Mi wnaeth Y Dydd Olaf (2014) gymaint o argraff arnom, felly does dim disgwyl i ni anghofio am hynny’n gyfan gwbl. Mae’r un math o themâu yma – diwydiant, technoleg, a’r gymdeithas amhersonol honno yr ydym yn byw ynddi, sydd yn ein troi ni i gyd yn robotig o anoddefgar. Mae’r pop electronig yn dod â’r apocalyps proffwydol hwnnw yn fyw yn ein pennau, ac yn ddigon i’n dychryn a’n hysgwyd.

Mae’n amlwg bod yr un dylanwadau cerddorol ar y ddwy chwaer, hefyd, ac mae gan y ddwy y gallu od hwn i greu penillion arbrofol, anrhefnus, ac yna ein taro yn annisgwyl â chytgan mor fachog ag unrhywbeth gan y New Romantics. Mae Cariad Cudd, y trac cyntaf, yn brawf amlwg o hyn. Rant o ryw fath yw’r bennill – sydd bron yn swnio fel Datblygu, ac yn sicr yn ffordd o bigo cydwybod y gwrandawr. Mae’r gytgan, ar y llaw arall, yn gyferbyniol o swynol a syml.

Yn rhagarweiniad Dal i Droi y clywn foment mwyaf arbrofol y casgliad, gyda’r glitches a’r collage o seiniau wedi eu gwyrdroi yn ein harwain i feddwl nad yw’r trac yn nodweddiadol o waith Ani. Er hynny, daw’r rhythmau robotig a’r alawon hypnotig i egluro nad ydy’r gantores wedi colli ei ffordd. Yn yr un modd ag alawon ailadroddus grwpiau roc fel Quiet Riot ac AC/DC, mae’r gytgan yn ymledu ei haint drwy’r ymennydd ar ôl un gwrandawiad yn unig.

Ar ôl ewfforia Geiriau, sydd yn atgoffa rhywun o ddiwylliant rave y degawdau a fu, cawn drac offerynnol yn Mor Hapus. Dydw i heb benderfynu beth ydw i’n ei feddwl o draciau offerynnol, ac mae’n bosib iddynt swnio fel rhywbeth i lenwi bwlch yn y casgliad. Neu, mi all swnio fel PR@ gan y Bandana. Hefyd, fodd bynnag, mi all ychwanegu at y cyfanwaith, os yw’n cael ei wneud yn effeithiol. Yma, prif ddiben y trac, i mi beth bynnag, yw rhannu’r EP yn ddwy ran. Yr unig beth mae hynny’n ei wneud wedyn yw cadarnhau lle yr ail ran fel rhan orau’r EP o bell ffordd.

Er i mi fwynhau’r tair cân cyntaf, mae’r anthemau Y Ddawns ac Y Newid yn hawlio eu lle yn hyderus fel traciau mwyaf llwyddiannus y casgliad. Mae amlygrwydd y llais yn y mics yn y ddwy yma yn atgyfnerthu pŵer lleisiol Ani ac yn gwneud y mwyaf o’r negeseuon gwrth gyfalafol.

Rydym wedi clywed Y Ddawns ers tro byd erbyn hyn, ac mae Radio Cymru wedi ei chwarae droeon. Fodd bynnag, fy hoff drac o’r holl gasgliad yw Y Newid. Mae’r trac yn mudlosgi am dri munud, gan chwarae â’n disgwyliadau. Mae’r ‘A’s yn y rhan lleisiol acrobatig ar ôl y bennill gyntaf yn wirioneddol anhygoel – gallai’r trac chwyddo i fod yn enfawr drwy’r rhan yma, ac roedd yna rywbeth bach y tu mewn i mi eisiau iddo wneud hynny. Ar y llaw arall, mae rhywbeth arall yn gwneud i mi sylweddoli pŵer y chwant hwn am fwy. Cynildeb yw cyfrinach Ani, ac nid yw’n caniatáu i ystrydebau cerddoriaeth ddawns ei difetha. Heb os, Ffrwydrad Tawel sydd yma.

Mae’r EP, ynghyd â phecyn diddorol o waith celf a chôd i lawrlwytho, ar gael ar wefan Recordiau Neb yma, am £7.00.