Mwy o’r Sôn: Focus Wales 2019!

Podlediad ychydig yn wahanol y mis yma, yn cynnwys cyfweliadau gyda’r bandiau oedd yn chwarae yn Focus Wales eleni!

Mae Chris a Geth wrth eu boddau hefo’r ŵyl, ac mi gafodd y ddau ohonyn nhw amser i drafod gydag Adwaith, Alffa, Chroma, Elis Derby, Gwilym, I Fight Lions, Papur Wal a Vrï. Fel ‘tasa hynny ddim yn ddigon, mae ‘na gyfweliad hefo Bethan Elfyn a Huw Stephens hefyd, yn sôn am ugain mlynedd ers eu rhaglen gyntaf ar Radio 1!

Y Sôn #12: Pause Gora’r Flwyddyn?

Ma hi’n fis Ebrill, a ma Chris a Geth ‘di cadw at eu gair a ‘di gneud pedwerydd podlediad y flwyddyn…

Am unwaith – ma ‘na gigs i’w trafod! Ma ‘na ddigon o gynnyrch ‘fyd, a ma Chris yn sôn am faint ma’n lyfio Caneuon gan Ynys.

Ma ‘nhw hefyd yn trafod os ydy’r Eisteddfod yn ddigon hygyrch a fforddiadwy…

COFIWCH DANYSGRIFIO! MWY O FANYLION YMA

 

Papur Wal – Tu allan i’r pedair wal

OWAIN WILLIAMS

Mae ‘Lle yn y Byd Mae Hyn?’ wedi byw yn fy nghlustiau am rhai wythnosau bellach a gyda phob gwrandawiad, dwi’n sylwi ar elfen ychwanegol sydd ynghlwm a’r EP unigryw, hyfryd hon. Sôn ydw i, wrth gwrs, am lafur llithiol diweddar Ianto Gruffudd, Guto Huws a Gwion Ifor.

lle yn y byd.jpg

Yn gwthio’r EP ar blatfformau eangfrydol y radio ar hyn o bryd mae Huw Stephens, Adam Walton yn ogystal â Lisa Gwilym – sut ydych chi’n dehongli’r ymateb iddi hyd yn hyn?

Ma’n amazing rili a da ni’n hollol flattered pan da ni’n clwad geiria caredig gan bobl fel yna, a hefyd gan pobl gyffredin mewn gigs – ma’n braf gwbod bo’ chdi’n chwara wbath ma rywun yn licio. Mewn ffordd natha ni’m cal hynna am hir efo’r caneuon gan fod neb ‘di clwad nhw ar record.

Gyda chymaint o oedi rhwng y demos ‘Brian Damage’ / ‘Anghofio Dy Hun’, y sengl swyddogol gyntaf ‘Siegfried Sassoon’ a’r EP, a ddaeth holl ganeuon ‘Lle yn y Byd Mae Hyn’ o’r un ‘cyfnod’ o ran eu sgwennu/recordio?

O ran amseru’r EP, mae ‘Yn y Weriniaeth Tsiec’ a ‘Yn y Cymylau’ yn ganeuon natha ni sgwennu ar ddechra bywyd Papur Wal. Odd ‘Dyddiau Gwell i Ddod’ a ‘Hydref yn Manceinion’ yn hwyrach. Dwi’n meddwl na ‘Dyddiau Gwell i Ddod’ sy’n cynrychioli ni fel band a ella lle da ni am fynd efo’r senglau dwbwl dani’n bwriadu ei ryddhau dros yr haf.

Cwl. I ba gyfeiriad allwn ni ddisgwyl i’r senglau fynd?

Ma un o’r AAs tua r’un oed a ‘Yn y Weriniaeth Tsiec’ a ‘Yn y Cymylau’, a’r llall tua r’un oed a’r ddwy arall. Ma’r sdwff da ni di bod yn sgwennu yn diweddar yn wahanol eto, mwy 70au na 90au fel ma’r sdwff hyd yma wedi swnio.

Yn bendant, mae modd clywed dylanwadau’r 90au yn treiddio i mewn i’ rhai o’r senglau oddi ar yr EP – Weezer, Dinasour Jr. a Built to Spill ymysg yr amlyca’ fel eglurai Ianto. Ai gosod sylfaen i’ch cynnyrch felly yw prif bwrpas yr EP?

Y ddau beth rili, sylfaen i’r cynnyrch ydy’r EP sydd kind of yn gosod y band mewn lle penodol o ran dangos dylanwada amrywiol, odda ni’n gweld hyn yn bwysig i wneud fel debut EP. Ond, mi nath hyn i gyd gymyd lot o amsar a dylsa fo di cymyd llai really. Yn ddiweddar da ni di dechra cymyd hyn o ddifri ‘cos natha ni sylwi sa’r peth byth yn cal ei ryddhau fel arall. Odd y ddelwedd 90s American indie yn bwysig i’r EP, a dwi’n meddwl fydd na elfen o hynna yn Papur Wal o hyd ond dwi’n meddwl bo ni’n pellhau oddi wrtho fo rwan.

Mae wedi’i grybwyll yn y gorffennol bod hogia’ Mellt yn rhyw fath o frodyr i chi o ran cefnogaeth yn y stiwdio ac ati. Oedden nhw dal yr un mor ddylanwadol gyda’r EP yma ‘ta ai Kris Jenkins (cynhyrchydd yr albyms ‘Rings Around The World’ a ‘Dark Days/Light Years gan SFA ymysg eraill) gymerodd yr awennau yn stiwdio Signal Box/Grass Roots? 

Haha – brothers in arms! Oedd deffinet. Bob tro oedda ni’n cal mix yn ôl gan Krissy o’n i’n mynd draw i Adamsdown i ty Mellt i wrando arnyn nhw a gofyn am eu barn nhw. Ma’n beth naturiol i neud really, dangos y caneuon i bobl ti’n trustio efo’r petha ma. Fyddai’n gneud run peth heno actually efo’r senglau newydd da ni di recordio dros y penwythnos. O ran Kris, mae o’n hollol briliant i weithio efo achos does gena’ fo ddim ego na ffordd penodol o sut mae o isho petha i swnio fel rhai cynhyrchwyr, a mae o’n addasu i’r band ac yn cynnig petha fysa ni byth really’n neud.

I mi, mae’r cynhyrchu ar y record fer yn berffaith – yn amlwg rydych wedi parhau gyda’r elfen ‘amrwd’ yna sy’n perthyn i Papur Wal ond hefyd ma’n swnio’n crisp iawn. Allwch chi egluro sut broses oedd hi i ddarganfod y cydbwysedd hollbwysig yna?

Natha ni fynd nol ac ymlaen efo Kris ryw 4 neu 5 o weithia i gyd ar ôl recordio i neud yn siwr o bob dim. Ond, ar yr un pryd dodd gena ni ddim llawar o syniad o ran cynhyrchu ac ati, dwi’n meddwl bo ni’n mynd yn well yn gneud hynna ond yr ysgrifennu oedd yn bwysig i ni ar y pryd a sy’ dal yn ella.

Yn mynd yn ôl at dy bwynt gyda’r ochr ysgrifennu – bosib nad yw lyrics bold yr EP yn derbyn digon o glod. Fel rhywun sy’n cymryd lot o sylw i’r elfen yma – o le ddaeth yr ysbrydoliaeth i ‘sgwennu am rhai o’r themau? Mae ‘Does dim byd yn bod ar roi gorau i wneud petha’ ti ddim isio ddim mwy’ (Yn y Weriniaeth Tsiec) yn sicr yn dal sylw.

Diolch! Da ni’n cymyd amsar i ‘sgwennu’r geiria er ella fod ni ddim yn hollol gyfforddus yn gneud hynny eto. Ma testunau’r caneuon i gyd yn bethau go iawn a ma hyn yn wbath da ni’n meddwl sy’n bwysig gneud – trafod petha a themau go iawn. Eto, dwi’m yn siwr os fydd hynna’n wbath neith gario mlaen efo’r sdwff da ni di sgwennu’n ddiweddar.

Mae’r swn slacyr yn amlwg yn bwysig i arddull y band ond sut ydych yn trosglwyddo hyn ac yn ei gyfleu trwy waith celf ac ati?

O ran gwaith celf odda ni ddim yn 100% efo gwaith celf Siegfried Sassoon a nath Billy Bagilhole sy’n ffrind i ffrind (Dyl o’r fideo) watchad ni yn y steddfod a gofyn os sa ni’n licio neud wbath efo fo. Nath y gwaith celf a’r fidio ddilyn a odda ni’n hollol hapus efo nw, mae o’n gyfuniad o syniada ni a Billy, ond yn amlwg dehongliad Billy o betha ydyn nhw trwy ei arddull arbennig o. Checiwch allan ei waith o ar Instagram – ma Noel Fielding yn fan ohona fo.

Fel band, pa mor bwysig ydy bod y sain a’r ddelwedd yn plethu i mewn i’w gilydd?

O ran delwedd, dwi’m yn meddwl bod on or-bwysig, y music sydd bwysica. Ma’r celf a’r fideo just yn gyfla i ni weithio’n greadigol efo pobl eraill sy’n cool. Fysa boi celf Gwilym yn anghytuno dwi’n siwr.

Mewn sgwrs gyda Gethin Griffiths nol yn 2017 fe soniodd mai ‘Yr hyn sydd ei angen ar Papur Wal rwan yw cefnogaeth label’. Yn amlwg, mae Libertino bellach yn gefn i’ch llafur – faint o mewnbwn mae Gruff Libertino wedi cael ar eich datblygiad fel band?

Ma’r gwaith a’r cynllunio ma Gruff yn neud yn anhygoel really a fysa ni ddim yn gallu neud dim byd hebdda fo – dwi’n siwr bod pobl yn bored o glwad ni gyd yn deud hyn ond aye ma Gruff yn neud gwaith syfrdanol.

Gyda swn yr EP yn nodweddiadol o recordiau Libertino, rydych yn ffitio o fewn y darlun slacyr sydd gan De Orllewin Cymru ar hyn o bryd (Los Blancos, Hyll, Y Sybs er enghraifft). Ydych chi’n cytuno bod yna ddilynwyr penodol i’r swn yma ac felly’n perthyn yn naturiol i gynulleidfa mwy amgen bosib?

Dwi’m yn siwr really, ma’n rhyfadd bo Los Blancos, Hyll, Sybs a ni efo swn tebyg ac wrthi ar yr un pryd. Dw i bob tro’n meddwl os ydy pobl yn cwyno bod bandia “De-Orllewin Cymru” i gyd yn swnio r’un fath fel ma rai yn deud am fandia erill, ond dwi’n meddwl swni’n dadla bod gan bob un swn gwahanol i’w gilydd a ffyrdd gwahanol o ‘sgwennu. Ella ni a Hyll sydd fwya’ tebyg er bo ni’m rili’n nabod nhw na’n gwbod pa fath o music ma nhw fewn iddo fo. Efo Los Blancos neu Mellt e.e. gena ni lot gell syniad o’u sŵn nhw a’u dylanwada’ nhw gan bo ni’n nabod nhw.

I ba raddau felly dachi’n cymryd sylw i’r gwahaniaeth mewn swn rhwng y Gogledd a’r De ar hyn o bryd?

Ia, ma’n eitha rhyfadd. Dwi’m yn siwr os oes ‘na unrhyw beth ynddi o ran daearyddiaeth mewn gwirionedd. Ma’ ‘na fandia’ da o Ogledd Cymru, er, dwi’m yn siwr pa mor wahanol fysa’n cerddoriaeth ni os fysa ni heb fyw yn Gaerdydd. Dwi’n meddwl bod o’n fwy o split Libertino/JigCal a Cosh, sy’n eitha cool dwin meddwl. Odd na ryw son fysa na lwyfan Libertino a Cosh mewn rhyw ŵyl yn rwla – dwi’n meddwl fysa hynnan ddiddorol…

Yn sicr mae’n rhywbeth i feddwl amdani! I le all bobl fynd i’ch gweld chi’n chwalu’r EP yn fyw felly?

Ma’r deufis nesa yn brysur iawn i ni felly dewch draw:

19/4 Rascals, Bangor. efo Sybs, Ffracas, Los Blancos, 3 Hwr Doeth

27/4 Cellb, Blaenau. efo Chris Murray, Dienw

16/5 Wrecsam, Focus Wales.

26/5 Caerdydd, Twrw Trwy’r Dydd.

 

Golwg ar… Elis Derby!

OWAIN WILLIAMS

Yn dilyn ei gyfweliad â Lewys, Owain Williams sydd yn gofyn Pam? Sut? Pwy? Pryd? Ble? wrth Elis Derby. Ers i Frwydr y Bandiau 2018 gynnig platfform naturiol iddo arbrofi gyda’i sŵn synth-gitâr, mae Elis wedi profi cryn dipyn o lwyddiant cynnar…

elis derby 2

Diolch am gytuno i gymryd hoe byr o’r gitâr ac i rannu ambell beth gyda SaS! Yn dilyn cyflwyno’r band i’r Selar ym mis Hydref, oes gan y band gyfeiriad cysyniadol penodol bellach?

Ar ddiwedd y dydd – dwi jest yn joio cyfansoddi/perfformio! Gyda Chwalfa yn cyrraedd diwedd naturiol llynedd, roedd dod a’r band yma at ei gilydd yn esgus go dda i allu bod nôl ar lwyfan yn gneud be dwi’n licio fwya’. Dyna oedd yr unig hwb ar y dechrau beth bynnag! O ran cerddoriaeth, dwi wastad wedi bod yn ffan o dechnegau ysgrifennu glam/alternative rock- drwy fod fymryn mwy cymhleth na chaneuon ‘pop’ cyffredinol, ac yn croesi’r ffin bob hyn a hyn- felly amwni, just bod fymryn yn wahanol i be sy’n mynd ymlaen yng nghanol bwrlwm cerddoriaeth Cymraeg ar y funud yw’r nod. Dwi’n dal i weithio ar y hynny…

Er bod y prosiect yn gymharol newydd, mae’r arwyddion cynnar yn awgrymu y gallai 2019 fod yn flwyddyn lwyddiannus iawn i’r band. Dim ond tair wythnos o’r flwyddyn sydd wedi bod, ac mae wedi llwyddo cael Trac yr Wythnos ar BBC Radio Cymru, sesiwn fyw ar Ochr 1, yn ogystal â chyrraedd rhestrau byrion ‘Artist Newydd Gorau’ a ‘Fideo Cerddoriaeth Orau yng Ngwobrau’r Selar.

Ydy hi’n afresymol i honni bod yr ‘awgrymiadau’ hyn yn dy glymu i’r prosiect er mwyn sicrhau llwyddiant hir dymor?

Mewn gwirionedd, y gynulleidfa gyffredinol dwi’n ceisio uniaethu hefo fwyaf. Mae clywed pobl yn gwybod geiriau dy ganeuon ac yn mwynhau dy waith yn wefr dwi’n gaeth iddo! Yn sicr, mae hi’n gyffrous iawn cael y cyfleoedd i wneud sesiynnau acwstig, gigs, a gweld dy enw ar restrau enwebu Gwobrau’r Selar, ond mae o hefyd yn hwb anferthol i rywun sydd yn dechrau allan. Dwi’n meddwl mai gwraidd pob llwyddiant yw gwaith caled. Gan nad wyf yn rhyddhau fy ngherddoriaeth trwy label cerddoriaeth, dwi’n ffeindio’n hun yn gwneud y gwaith hyrwyddo i gyd (hefo help ambell gyfaill ar Facebook..), felly mae unrhyw help i gael dy enw allan ‘na yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn!

Yn bersonol, credaf bod sain unigryw Elis wedi ynysu o weddill cerddoriaeth Gymraeg. Yn glywedol ac yn weledol, mae dylanwad Mac DeMarco yn amlwg ond gellir hefyd glywed atseiniau cynnil o gerddoriaeth artistiaid megis Hers, Underwater Boys a Banes World yn ei ddeunydd diweddaraf.

Wrth dyrchu drwy stwff  o dy dudalen SoundCloud, a’i gymharu â’r deunydd mwy adnabyddus, wyt ti’n cytuno bod dy gynnyrch yn genre-crossing?

Dwi’n gwrando ar nifer o wahanol genres, a felly yn isymwybodol yn cael fy nylanwadu ganddynt amwni. Dio ddim syndod clywed bod gwrandawyr yn clywed cymysgedd o genres yn fy ngwaith! Rwy’n cofio ystod eang o gerddoriaeth yn cael ei chwarae ar y stereo o gwmpas y tŷ pan roni’n tyfu fyny- dwi’n tybio mai o fanno mae’r amrywiaeth o ddylanwadau yn dod. Digwydd bod, ffeindiais hen gasette yn ddiweddar a recordiwyd gan mam a dad 20 mlynedd yn ôl, ohona i’n siarad am be fues i’n gwneud yn ystod y dydd aballu ( mwydro ‘di’r rhan fwyaf )- ond erbyn y diwedd dwi’n gwneud perfformiad byr o ganu cerddoriaeth rhaglenni plant bach y pryd- ‘Pingu’ a ‘Sam Tan’ aballu, a roni reit impressed hefo fi fy hun am ba mor dda oni’n gallu cofio alawon a geiriau, i gysidro mai dim ond dwy oed oeddwn i ar y pryd! Felly yn amlwg, roedd geni ddiddordeb mewn melodi a rhythm o oedran cynnar iawn.

Gellir gategoreiddio Elis Derby dan deitl hynod o ramantus, hypnagogic pop, neu i fi – cymysgedd cŵl o roc-slac, jangle-pop a jizz-jazz. [Mae’r math amhenodol yma o gerddoriaeth yn agor y drws i drafodaeth ehangach erthygl SaS!]. Wyt ti wedi mynd ar ôl yr estheteg yma yn fwriadol?

Heb os, mae Mac Demarco yn ddylanwad enfawr ar fy nghaneuon. Dwi’n edmygu ei dechnegau recordio, ei allu fel cerddor, a safon ei ganeuon- yn ogystal â’r ffaith fy mod wedi cael sgwrs hamddenol iawn gydag ef un tro – lle bu ddigon ffeind i arwyddo fy nghopi vinyl o’i albwm Salad Days. Pan roeddwn yn ysgrifennu fy sengl ddiweddara’, roedd ei albwm ‘Another One’ yn ysbrydoliaeth fawr (gydag un trac yn benodol yn swnio’n hynod debyg i ‘Prysur yn Gneud Dim Byd’- cerwch i ddarganfod eich hunain am ba un dwi’n son!). Mae’r dylanwadau eraill yn cynnwys artistiaid megis David Bowie, The Strokes, The Velvet Underground, The Beatles, yn ogystal â llond llaw o fandiau indie modern. Dwi hefyd yn meddwl bod lyrics yn destun pwysig iawn sy’n cael ei anwybyddu yn aml erbyn hyn- a dwi’n licio ysgrifennu am stwff mwy difyr na’r cysyniad o gariad neu gasineb cyffredinol. Weithiau dwi’n sgwennu caneuon hefo’r bwriad o swnio fel rhywun arall- ond weithiau dwi’n sgwennu stwff just er mwyn plesio fy hun, felly i ateb dy gwestiwn, mae o’n amrywio’n ddyddiol.

Gan dy fod di wedi mynd i’r Brifysgol a bellach yn byw ym Manceinion, i ba raddau mae dy ddylanwadau wedi ehangu yn sgil bod mewn awyrgylch lle mae gigs yn nosweithiol?

Roedd bod yng nghanol cerddorion o bob math o ddydd i ddydd yn hwb mawr i mi o ran fy herio i gyraedd lefel cystal a fy ffrindiau coleg – a cefais fy nghyflwyno i artistiaid a caneuon o bob math. Ac i unrhywun sydd wedi byw yn Manceinion, sanw’n siwr o gytuno ei fod yn amhosib osgoi y cefndir cerddorol sydd i’r ddinas. Pe taswn heb symud i’r ddinas yn 2015- swni o bosib heb gymryd gymaint o ddiddordeb mewn bandiau o’r ddinas megis The Smiths neu The Stone Roses- sydd yn enghreifftiau pellach o fandiau sydd yn dylanwadu ar fy sŵn!

Rwyt ar fin dechrau taith fer o amgylch Cymru yn gigio’r gogledd a’r de, ond yn dechrau’r cwbl, bydd gig yn y Night and Day Café ym Manceinion. Sut brofiad yw perfformio y tu hwnt i’r ffin?

Ffantastig! Perfformiais yno nôl ym mis Hydref, lle cefais ymateb da iawn, er mai canu’n Gymraeg fues i’r holl amser! Dwi’m yn meddwl bod iaith y caneuon yn broblem mewn gigs – y gerddoriaeth sy’n bwysig! Mae Manceinion yn rhan fawr o fy natblygiad fel cerddor – gan fod gigs wastad yn mynd ymlaen yno, gyda nosweithiau meic agored yn gyfle da i ymarfer cynnyrch newydd (roedd ‘Sut Allai Gadw Ffwrdd’ yn gan Saesneg yn wreiddiol, a gafodd ei ysgrifennu i’r perfformiadau hyn).

Mae ambell i gig ysgol yn rhan o’r daith, pa mor bwysig yw digwyddiadau fel hyn?

Pwysig iawn – mewn nifer o achosion, dyma brofiad cyntaf pobl ifanc o weld band cymraeg byw, gyda’r potensial o’u dennu i gigs pellach yn y dyfodol. Sgen i’m cof o fand yn dod i berfformio yn yr ysgol lle bues I – heblaw am Y Bandana yn 2015 ar eu taith ysgolion- ac erbyn hynny roni ‘di bod yn mynd i gigs Cymraeg ers blynyddoedd!

Pa mor anodd yw trosglwyddo’r naws nostalgic a crisp sy’n perthyn ir recordiau cynnar i dy berfformiadau byw?

Un peth roeddwn yn benderfynol o beidio gwneud oedd mynd dros ben llestri yn y stiwdio, gan ei fod wedyn yn sialens ail greu’r naws hwnnw ar lwyfan. Er enghraifft, roeddwn wedi bwriadu cael mymryn o ‘backwards guitar’ ar ‘Sut Allai Gadw Ffwrdd’ (sef recordio darn gitâr arferol, ac wedyn ei chwarae am i nôl yn ystod y broses cynhyrchu- sy’n creu swn anhygoel!) – mi fuasai hyn yn amhosib yn fyw – felly cafodd y syniad ei sgrapio. Roeddwn yn eithaf awyddus o gael teimlad amrwd/stripped back ar fy nghaneuon- gan fy mod yn meddwl weithiau bod cerddoriaeth fodern yn gallu bod yn over-produced, gyda gormod o effeithiau arbennig yn cuddio talent naturiol y cerddorion. Roedd hynny’n un rheswm; y rheswm arall ydi modi’n ffan enfawr o swn The Velvet Underground! Ar y cyfan mae’n hawdd trosglwyddo hyn i berfformiadau byw, gan fy mod mwy neu lai yn chwarae yn union beth sydd ar y record (er mae rhaid cyfaddef bod gitar solo ‘Myfyrio’ yn hen fasdad i chwarae’n fyw!).

Yn Stiwdio Drwm recordiwyd y traciau hyd yma, ai’r gobaith yw dychwelyd i Lanllyfni yn fuan i baratoi am y don nesaf o draciau iw rhyddhau?

Mae gen i lwythi o ganeuon sydd wedi eu cwblhau – yr unig beth sydd rhaid gwneud rwan ydi dewis y goreuon! Dani’n cydweithio yn dda hefo Ifan Emlyn (y cynhyrchydd), felly i Drwm swni’n hoffi mynd i recordio yn y dyfodol. Dyma exclusive bach i chi – dani’n recordio sesiwn one off yn stiwio y New Adelphi yn Salford rhywbryd ym mis Chwefror, i greu EP bach o berfformiadau byw a fydd ar gael ar lein. Nai’m deud dim mwy am rwan!

I gloi, nodyn bach am waith celf trawiadol Efa Lois. Oes yna neges neu naratif ir gwaith?

Cyn i mi ddechrau – swni’n argymell i bawb fynd i weld tudalen instagram Efa Lois, gan fod ei gwaith hi’n anhygoel, yn ogystal â’r ffaith ei bod yn hawdd iawn cydweithio hefo. Dwi’n ysgrifennu yn aml am bobl- felly roedd cael person ar y clawr yn opsiwn reit amlwg, a dyma’r unig friff gafodd Efa o ran dylunio- hi ddoth fyny hefo’r holl syniadau felly dim ond hi sy’n haeddu clod! Toni’m ffansi cael llun ohonof i ar y clawr yn sefyll yng nghanol coedwig yn cydio gitâr neu unrhyw beth naff felly ( nai arbed cloriau felly at pan fyddai’n 60 oed ac yn gwneud albums Country and Western )- felly cael gwaith celf oedd yr opsiwn nesaf. Roni’n ffodus i ddod ar draws gwaith Efa ar rwydwaith cymdeithasol, felly cysylltais yn sydyn i ofyn pe tai ganddi hi ddiddordeb bod yn rhan o’r broses ryddhau- a diolch byth, roedd hi’n awyddus!

Mae ‘na Barrot, Gwdihw a Buffalo yn cerdded mewn i far…

GARMON AB ION
… Mae’r bar di cau.

Depressing yntydi. Llwm iawn a ddweud y gwir a dyw’r sefyllfa ddim chwaith yn gwneud llawer o synnwyr. Ychydig dros flwyddyn yn ôl roedd clybiau nos a bariau Caerdydd dan yr argraff eu bod yn gymharol ddiogel dan oruchwyliaeth newydd y Cyngor a Sound Diplomacy.Wedi protest, gorymdaith ac apêl fe gafodd Caerdydd ei bedyddio fel Dinas Gerdd: roedden ni yn barod i gamu yn hyderus yn  ôl traed San Fran a Vancouver ond ar yr un pryd i ddilyn ein cwys ein hunain. Fe gafon ni seremoni hyd yn oed yn llawn pwysigion y Cyngor, perchnogion clybiau, cerddorion, hyrwyddwyr a datblygwyr. Roedd ’na fap wedi ei greu, a lansiad. Ac roedd ’na fuddsoddiad ariannol. £75000 o bunnoedd wedi ei neilltuo ar gyfer tendar a oedd yn ôl y sôn i arwain y maes.  A be mae’r £75,000 wedi llwyddo i’w wneud? Dim ond achosi i’r map ddyddio a chreu drwg deimlad. Rydyn ni mewn gwaeth sefyllfa nawr nac oedden ni cyn i’r cwmni yma o Lundain (Sound Diplomacy) gyrraedd.

buffalo

Mae effaith cau y drysau yma yn mynd i fod yn un pell gyrhaeddol; fe fydd yn fwy na cholli lleoliad i fynd i weld band yn fyw. Heb y lleoliadau yma sut y mae artistiaid i fod i ddatblygu? Heb y lleoliadau yma ble mae’r sbardun i symud allan o’r stafell ymarfer a chwilio am gynulleidfa? Heb y lleoliadau yma does dim unman i chware felly be di’r pwynt? Ble mae’r artistiaid yma fod i gael yr hyder i drio pethau newydd? Yn lle da ni fod i glywed y “peth mawr nesa”? Yn lle da ni fod i greu atgofion? Cwrdd ag eneidiau hoff cytûn? Yn y pendraw heb y clybiau yma fydd yr ystod eang o gerddoriaeth y mae pawb yn ei frolio ddim yn para llawer yn hirach. Ac wrth gwrs y mae bywoliaeth degau ar ddegau o bobl yn cael ei ddinistrio yn ei sgil a Chaerdydd yn ymdebygu i unrhyw ddinas arall sy’n gorfoleddu ac ymdrybaeddu mewn unffurfiaeth.

Dwi’n llwyr ymwybodol fod yna ffactorau eraill yn ymwneud â chlybiau yn cau ac felly y mae hi ychydig yn annheg i mi bwyntio bys yn uniongyrchol at y Cyngor a Sound Diplomacy fel cnewyllyn y broblem ond mae’n amlwg bod buddsoddiad y Cyngor yn llawn ffaeleddau, ac gallent fod wedi gwario’r arian mewn modd callach. Dwi’n ymwybodol ein bod yn byw mewn cyfnod lle mae gwrando ar gerddoriaeth gymaint haws ac yn fwy hygyrch ac felly falle bod llai yn mynychu gigiau- ond nid dim ond gwrando wnewch chi’n wrth fynychu gig.  ’Da chi’n byw’r gerddoriaeth –  dwi’n llwyr ymwybodol bod hwnna yn swnio fel llinell gawslyd o ffilm ond mae na elfen o wirionedd iddo. Gyda’r clybiau yma yn cau dwi’n gweld cenedlaethau’r dyfodol yn colli ar brofiadau ffurfiannol hanfodol. Felly cefnogwch eich clybiau lleol, mynychwch y gigs, a dangoswch eich dicter bod rhan hanfodol o ddiwylliant Cymru dan fygythiad.

Rhagolwg: Let it Happen yn cyflwyno…

Gig LIH

Mae ‘na gannoedd o flogiau yn trafod ac adolygu cerddoriaeth yn Saesneg – ond os nad ydych chi erioed wedi mentro eu darllen nhw o’r blaen, gadewch i ni awgrymu Let it Happen! Mae’r blog bellach yn trafod cerddoriaeth, ffilm a ffasiwn, ac mae ganddyn nhw nifer o wahanol awduron sydd â’u bys ar y pyls. Myfyrwyr coleg yw nifer o’r awduron, ac mae hynny’n cael ei adlewyrchu yn y math o ddelwedd a cherddoriaeth y maen nhw yn ei harddel. Os ydych chi eisiau lledaenu eich gwybodaeth am artistiaid newydd sbon yn Saesneg – does nunlle gwell. Er nad yw’r gerddoriaeth dan sylw yn perthyn i ardal benodol, ac er bod nifer o’r awduron yn dod o Loegr, mae sefydlwyr y blog yn dod o Dde Cymru, ac mae ganddyn nhw un lygad ar gerddoriaeth o Gymru o hyd.

I brofi hynny – mae criw’r blog yn trefnu eu gig cyntaf erioed yng Nghasnewydd nos Wener yma, gyda Chroma a The Pitchforks yn ymddangos yn Le Pub. Er bod y ddinas wedi bod yn un o ganolfannau cerddorol mwyaf cyffrous Cymru ar un adeg, mae’n hawdd anghofio amdani fel lleoliad. Os ydych chi yn y de, pam ddim neidio ar y trên draw yno i brofi rhywbeth ychydig yn wahanol?

Bydd y gig ei hun yn ddiddorol, gan bod Chroma a The Pitchforks yn cynnig rhywbeth gwahanol i’w gilydd. Er bod y ddau artist ar brosiect Gorwelion eleni, mae sain indi-roc The Pitchforks yn cyferbynnu ag egni ffrwydrol Chroma, sydd yn drymach ac yn dywyllach eu natur. Mae Chroma yn un o’n hoff artistiaid ni yma ar SaS, ac rydym ni’n gyfarwydd iawn â hwy gan ein bod wedi profi eu perfformiadau byw yn aml. Daw The Pitchforks o Gwm Rhondda, a bu iddynt ymddangos yng Ngŵyl Sŵn ym mis Hydref. Bydd Finding Aurora a Papa Jupe’s Taurus Club yn ymuno â nhw fel gwesteion arbennig, yn ogystal â DJ Pydew.

Os ydych chi eisiau ffordd dda o ddechrau’r flwyddyn – ewch draw i Gasnewydd nos Wener!

Ewch draw i’r digwyddiad ar Facebook er mwyn derbyn mwy o wybodaeth. Mae’r tocynnau ar gael i’w prynu yma.

Gwobrau SaS 2018!

A hithau’n ddiwedd blwyddyn, ac yn drydydd pen-blwydd ar Sôn am Sîn, mae’n bryd ar gyfer y seremoni wobrwyo mwyaf di-nod a fuodd erioed – GWOBRAU SaS!

Gwyliwch yr holl drafod YMA!


Yr Enillwyr

 

CÂN ORAU: Clarach – Los Blancos

 

GWOB Y BOB am y BAND/ARTIST GORAU: Mellt

 

ALBWM: Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc – Mellt

 

ARTIST I’W GWYLIO YN 2019: Lewys

 

GEIRIAU/LYRIC: “Nes di archebu ticed, Diced? Mae’r trên yn gadael ond dwi moyn cerdded” Breichiau Hir

 

ARWYR: Alffa

 

DIGWYDDIAD: Taith Gwenno ac Adwaith

 

REMIX: Smocio, Hustlo, Dwyn o Tesco – 3 Hwr Doeth (Pys Melyn Remix)

Adolygiad: Libertino yn Cyflwyno… / Y Parrot, Caerfyrddin / 8.12.18

RHYS DAFIS
Ar ôl noson dda yng Nghaerdydd, aeth Rhys Dafis draw i’r Gorllewin i fwynhau ei ail barti Nadolig cerddorol mewn dwy noson. Label Libertino oedd yn gyfrifol am y gig y tro hwn, a’r lleoliad, yn naturiol, oedd Y Parrot.

Ysgol Sul

Llun: The Shoot

Odd hon yn noson eitha chwerwfelys i fi, fel ffan o gerddoriaeth amgen. Ar un llaw, ges i wylio Ysgol Sul a Castro eto, ond ar y llaw arall, dyma’u gig ola nhw, ac hefyd un o’r gigs ola yn y Parrot. Dechreuwyd y noson gan ARGRPH. Ma nhw’n llwyddo bod yn drwm ond hefyd yn laid back yr un pryd, a o nhw’n ffordd grêt o ddechre’r noson. O’n i’n ymdrochi yn llais melfedaidd Emyr, ond hefyd ar yr un pryd yn cael fy nharo dros y mhen gan riffs mawr caneuon fel ‘Neb yn Cofio’. Odd y vibe cymharol ymlaciedig yn ffordd da o baratoi pawb at weddill y gig.

Nesa roedd Castro. Dy’n nhw heb chwarae gig ers tua pedair mlynedd, ond fyse chi byth wedi dweud hynny o ystyried y perfformiad. Roedden nhw’n arfer bod yn three-piece ond wedi colli un aelod ac ychwanegu dau arall, roedd y sŵn yn llawer mwy llawn, a dwi’n credu taw dyma’r gore dwi erioed wedi eu gweld nhw’n chwarae. Mae’n drueni mawr ei bod hi’n debygol taw dyma’u gig ola nhw, oherwydd does dim band punk Cymraeg gyda prif leisydd mor dda a Osian yn fy marn i. Dwi’n gobeithio newn nhw newid eu meddwl, achos pan glywes i riff agoriadol ‘Gwahaniaeth’ gofies i jyst faint o tiwns oedd ganddyn nhw.

Trydydd band y noson oedd Los Blancos, a dyma’r ail waith i fi eu gweld nhw mewn dwy noson. Fyse chi’n meddwl bod hwnna’n beth gwael, neu bod fi am ddiflasu, ond fi’n credu allen i wrando arnyn nhw bob nos heb fynd yn bored (yn enwedig y cover ABBA ‘na!). Doedd yr awyrgylch yn ystod eu set nhw ddim cweit mor fywiog yn y Parrot ag oedd e yn Clwb y noson cynt (llai o glatsho) ond mae hynny i’w ddisgwyl gyda’r band cynderfynol. Fe orffennon nhw’r noson gyda ‘Cadi’, cân hyfryd a wholesome am gi Osian (sy hefyd yn chware i Los Blancos), fyse chi ddim fel arfer yn cysylltu gyda band fel nhw.

Ac yn goron ar y cyfan, roedd Ysgol Sul. Waw. Gan bod fi heb eu gweld nhw’n fyw ers cymaint o amser, nes i anghofio cweit pa mor dda maen nhw. I ddechre, ro’n nhw’n edrych yn ffantastic mewn turtlenecks, a nath Cian y basydd fynd amdani go iawn gyda sbecs oren Gruff Rhys-esque a tsiaen aur. Oedd Cian hefyd yn mynd amdani wrth chware, a dwi’n credu taw dyma’r mwya egniol fi wedi eu gweld nhw. Roedd Llew yn fetronomig ar y dryms, a riffs-Smithsaidd a llais gwych Iolo yn gorwedd ar ben y cyfan. O’n i’n siomedig bod nhw heb chwarae ‘Er Mor Brin yw Nawr’ ond heblaw hynny fe gafon ni’r hits i gyd, o’r senglau megis ‘Aberystwyth yn y Glaw’ a ‘Promenad’, i ganeuon o’r EPs Cymraeg a Saesneg, Huno a Eventide. Cafwyd un camgymeriad lle dechreuodd Cian chwarae cân mewn cywair gwahanol i’r gweddill, ond daeth y band dros hyn yn gyflym iawn a heblaw hynny roedd y set yn berffaith. Fel yn achos Castro, mae’n drueni mawr bod Ysgol Sul wedi penderfynu gorffen gigio gyda’i gilydd; nid yn unig oherwydd bod nhw’n fand gwych, ond hefyd am nad oes band arall o’r fath i’w gael yn y Gymraeg ar y funud. Dwi mor falch ges i’r cyfle i’w gweld nhw unwaith eto.

Bydde dim modd i fi adolygu’r gig yma heb ddweud rhywbeth am y Parrot. Ma’r Parrot yn cau mis nesa ar ôl blynydde o gynnal gigs a digwyddiade amrywiol eraill yng Nghaerfyrddin. I rywun sy wedi gigio yna ei hun, ac sy wedi mynychu degau o gigs eraill yna, odd y newyddion yn dorcalonnus. Ma Caerfyrddin wedi cynhyrchu cymaint o fandie Cymraeg amgen gwych dros y degawd dwetha, a ma pob un o’r bandie hynny wedi chware gigs yn y Parrot rywbryd neu’i gilydd. Falle bod e’n cau, ond bydd ysbryd y lle yn parhau am byth yng ngherddoriaeth bandie fel Ysgol Sul, Los Blancos, Adwaith, Cpt. Smith a gyment o rai eraill.