Cyfle cyntaf i glywed albwm newydd Yr Eira!

Ymunwch hefo ni ar gyfer parti lansio albwm newydd Yr Eira, ‘Map Meddwl’! Mi’r ydym ni i gyd yn ymuno hefo’n gilydd i wrando ar yr albwm ar Twitter am 20:15, ac yna, mi gawn ni glywed gan y band eu hunain mewn sgwrs arbennig ar Facebook Live am 21:00. Cyffrous!

Map Meddwl

Mae blynyddoedd wedi mynd heibio erbyn hyn ers i ni glywed am Yr Eira am y tro cyntaf. Wrth edrych yn ôl ar gyfnod lle’r oedd bandiau indie newydd yn denu cynulleidfaoedd eang ar hyd a lled Cymru, mae ‘Elin’ yn un o’r caneuon sydd yn nodweddu’r cyfnod hwnnw’n berffaith.

Er nad yw’r band wedi colli eu clust am gytgan dda, na ‘chwaith wedi colli’r synnwyr pop  oedd ganddyn nhw yn ystod y dyddiau cynnar hynny, mae cryn dipyn wedi newid. Mae nhw’n hŷn, wrth gwrs, ac yn delio ag emosiynau dyfnach, llai amrwd, efallai, ac mae hynny i’w glywed yn y gerddoriaeth ac yn y geiriau.

Erbyn hyn, rydym ni’n disgwyl i’r Eira fynd i fyd ychydig yn fwy electronig, gyda synths cefndirol yn creu tirwedd seinyddol difyr, a’r effeithiau ar y gitârs yn ein harwain tuag at drywydd mwy seicadelig. Erbyn hyn, rydym ni’n disgwyl i Lewys Wyn chwarae â’n hemosiynau ni, wrth iddo gymryd stoc ar ei fywyd ei hun a dadansoddi beth yw gwerth ei fodolaeth ei hun, yn ogystal â gwerth ei berthnasau a’i wlad.

Dyna’n union a gawn ni yn Map Meddwl. Tra’r oedd Toddi (2016) yn gofnod o gyfnod penodol yn hanes y pedwar, fel rhai oedd newydd adael y coleg ac yn wynebu bywyd go iawn o’u blaenau, mae Map Meddwl yn feibl sydd yn llawn o’r hyn y mae rhywun yn ei sylweddoli yn ystod y blynyddoedd sydd yn dilyn hynny.

Byddwch yn barod am daith bersonol, ond un fydd yn berthnasol i ni i gyd yn ein ffyrdd ein hunain. Byddwch yn barod i gael clywed senglau enfawr fel Pob Nos’ mewn cyd destun gwbl wahanol, wrth i ni gael clywed y gwrthdaro rhwng arddulliau gwahanol Gwyn Rosser a Lewys yn creu supernova sonig na ddylai fod yn gweithio, ond yn gwneud hynny’n berffaith. Byddwch yn barod am eiliadau tawelach, mwy myfyriol, mewn caneuon fel ‘Glesni’r Haf’ a ‘Newid’. Byddwch yn barod am egni, byddwch yn barod am lonyddwch, byddwch yn barod i ddawnsio, ond byddwch yn barod, hefyd, i grio ar garpedi eich ystafell fyw.

Byddwch yn barod am rywbeth gwirioneddol arbennig, a hynny i gyd hefo ni yma ar Sôn am Sîn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s