Adolygiad: Parti Nadolig TWRW / Clwb Ifor Bach, Caerdydd / 7.12.18

RHYS DAFIS
Roedd Rhys Dafis yn ddigon lwcus i gael mwynhau dau barti Nadolig cerddorol mewn un penwythnos! Dyma’r hyn oedd o’n ei feddwl o’i noson gyntaf, sef Parti Nadolig TWRW yng Nghlwb Ifor Bach.

Screen Shot 2018-12-18 at 20.24.43.png

Llun: Hannah Tottle

Ma Twrw di rhoi lot o gigs da mlan yng Nghlwb Ifor Bach dros y misoedd dwetha – ma gigs Tri Hŵr Doeth a Breichiau Hir yn sefyll allan i fi – ac roedd line-up y gig yma’n addo mwy o’r un peth. Y Sybs, band ifanc o Gaerdydd a enillwyr brwydr y bandie Maes B odd y band cynta mlan. Melltith y band cynta yw bod neb yn troi lan ar eu cyfer nhw, ac yn eu hachos nhw ma hwnna’n drueni mawr achos ma nhw’n fand da iawn. Fi’n teimlo fel bod lot o bobl heb ddarganfod Y Sybs oherwydd hynny. Nath y lle lenwi’n araf ond fi’n teimlo fel bod nhw’n haeddu torf lot mwy.

Odd eu set nhw’n egniol iawn a llawn caneuon poppy gwych. Nid i ddweud bod nhw’n poppy yn yr ystyr hynny, ma nhw’n tueddu mwy tuag at sŵn punk, ond ma da nhw lot o ganeuon catchy. Ma nhw’n un o nifer o fandie ysgol ar y funud sy’n cynhyrchu cerddoriaeth o safon uchel iawn, a ma rhaid gweud bod gwylio nhw bach fel gwylio Ben Woodburn yn sgori’r screamer na yn erbyn Awstria – ewfforia i ddechre achos bod chi di gwylio rhywbeth gwych, a wedyn teimlad bach yn wag o sylwi bod nhw lot iau na fi a bod fi heb gyflawni unrhywbeth tebyg yn fy mywyd. Ond dim eu bai nhw yw hwnna, mae mwy i neud da fy hangups i.

Ta waeth, Hyll odd mlan nesa. Erbyn iddyn nhw ddechre odd y lle wedi llenwi, a roedd na awyrgylch da yna. Ma Hyll yn un o nifer o fandie Caerdydd sydd (fel Y Sybs) ddim yn cael y sylw ma nhw’n haeddu, falle am nad ydyn nhw’n un o’r bandie indie-pop sy mor niferus ar y funud bod nhw’n dechre mynd yn bla. Fodd bynnag, odd hi’n amlwg fod y dorf ar y noson yn gyfarwydd da’u caneuon nhw, a fe gafon nhw ymateb da iawn. ‘Efrog Newydd, Efrog Newydd’ oedd fy uchafbwynt personol i, ond mae’n amlwg taw ‘Diwedd Gwanwyn Tragwyddol Max Rockatansky’ odd ffefryn y mwyafrif a mae’n hawdd gweld pam – ma’r hook yna’n ei gwneud hi’n amhosib peidio ymuno yn y canu.

Los Blancos oedd yn gorffen y noson, ac os oedd unrhyw amheuaeth am hynny cynt, fe brofon nhw heb os nac oni bai eu bod nhw yn fand headline. Y tri band dwetha i gymryd y slot olaf yn gigs Nadolig Twrw oedd Candelas, Swnami a Yws Gwynedd, sy’n dangos pa mor bell ma Los Blancos wedi dod yn y flwyddyn dwetha. Ffrwydron nhw drwy eu set, odd yn cynnwys y senglau ‘Cadi’, ‘Clarach’, a ‘Datgysylltu’ i enwi dim ond rhai. Fi di sgwennu o’r blaen am faint dwi’n hoffi ‘Clarach’, felly mae’n eitha arwyddocaol taw uchafbwynt eu set nhw (a’r noson) i fi oedd eu cover nhw o ‘Does Your Mother Know’ gan ABBA. Os ma’u gyrfa nhw fel band yn mynd i nunlle – sy’n annhebygol – allen nhw wastad ailddyfeisio’i hunain fel ABBA tribute band! Odd e’n ffordd wych o orffen y noson, ac hefyd yn ddiweddglo gwych i flwyddyn arall o gigs Twrw. Fi’n methu aros tan y flwyddyn nesa!

Nadolig Llawen bawb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s