Pedwar i’w Gwylio – Eisteddfod 2018

CHRIS ROBERTS

4ig Steddfod

Mae hi’n wythnos Eisteddfod unwaith eto! Golyga hyn ein bod ni’n gallu ymgolli’n llwyr mewn cerddoriaeth drwy’r dydd a drwy’r nos yng Nghaerdydd – bendigedig! Mae digonedd o ddewis wedi ei drefnu gan yr Eisteddfod ei hun lawr yn y bae ond mae yno lwyth o bethau gwych yn digwydd ar hyd a lled y ddinas hefyd gan gynnwys gigs nosweithiol Cymdeithas Yr Iaith yn Clwb Ifor Bach a gigs cudd SHWSH. Gallai fod yn anodd gwybod lle i ddechrau ar ddewis pwy i weld felly i’ch rhoi chi ar ben ffordd dwi wedi dewis pedwar uchafbwynt – welai chi yna!


Cadno

Clwb Ifor Bach / Dydd Sul, 5ed Awst / 19:30 

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn y brif ddinas mae’n braf gweld gigs Cymdeithas Yr Iaith yn Clwb Ifor Bach. Mae’n deg dweud fod y clwb yn lleoliad eiconig ar gyfer cerddoriaeth byw gyda gigs gan enwau bach a mawr yn digwydd yno drwy gydol y flwyddyn. Mae Cymdeithas wedi llunio line-up arbennig o gigs, i gyd gyda naws arbennig – a phosteri cŵl i bob un hefyd! Fy newis i o blith y nosweithiau ydi’r gig ar gyfer talentau Caerdydd ar y Nos Sul. Roedd Cadno yn un o’r uchafbwyntiau yng ngwobrau Selar ychydig fisoedd yn ôl. Mae gan Rebecca Hayes, y prif lesiydd llais anhygoel sydd yn ganolbwynt gwych i’r tiwns sydd gan y band.


Mellt

Porter’s / Dydd Mercher, 8fed o Awst / 21:00

Er bod mwy na digon yn cael ei drefnu gan Yr Eisteddfod mae’n braf gweld gigs yn digwydd ar y cyrion hefyd i greu bwrlwm o gwmpas y brifwyl ac mae yno gigs ymlaen yn Porter’s ar y Nos Fercher a’r Nos Iau. Rydym ni wrth ein boddau gydag albwm Mellt, ‘Mae’n hawdd pan ti’n Ifanc’ yma yn Sôn am Sîn – mae’n llawn o tiwns cyflym, bachog a chyffrous ac mae gan y band ddigon i’w ddweud. Mae yna lot o gyfleodd i weld Mellt dros wythnos yr Eisteddfod (a dwi’n siŵr wnai weld nhw fwy nac unwaith!) ond yn Porter’s ydi fy top tip i, mae’n gyfle da i fynd a darganfod rhywle arall yn y brifddinas.

 

 


Diffiniad

Llwyfan y Maes / Nos Wener, 10fed o Awst / 21:00

Efallai ei fod o ychydig yn amlwg i ddewis y band sydd yn cloi llwyfan y maes ar y nos Wener ond Oh My Life! Dwi’n edrych ymlaen at weld Diffiniad! Mae yno nifer o artistiaid wedi denu a phlesio cynulleidfa enfawr yn y slot yma ers i Edward H ei wneud yn thing nôl yn 2013 ond dim ond Jarman oedd wir yn fy nghyffroi i – tan wân. Heblaw am gig cudd ychydig wythnosau yn ôl tydi Diffiniad heb berfformio’n fyw ers i ni gychwyn mynd i gigs felly mae’r disgwyliadau yn uchel ar gyfer hon! Disgwyliwch lot o ddawnsio, lot o hwyl a lot o ffync!


Y Reu

Maes B / Nos Wener, 10fed o Awst / 00:50

Y Reu ydi  un o fandiau byw mwyaf cyffrous Cymru. Ni allwch dynnu eich llygaid oddi wrth berfformiadau carismatig Iwan Fôn ac mae’r gerddoriaeth yn siŵr o’ch gorfodi i ddawnsio a neidio. Mewn gigs diweddar mae Y Reu wedi bod yn perfformio nifer o ganeuon newydd ac nid ydynt yn siomi. Maent yn ychwanegu fwy o amrywiaeth i’r set o ran tempo ac ymdeimlad sydd yn mynd a pherfformiadau’r band i’r lefel nesaf. Mae Y Reu wastad yn un o uchafbwyntiau Maes B a bydd ei set ar dop y bil Nos Wener ‘leni ddim gwahanol.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s