Pump Sy’n Plesio – Mis Ebrill, ’18

Yn ein colofn misol yn Y Cymro, rydym yn dewis pum cân newydd sydd yn rhaid i chi wrando arnyn nhw rwan!

Dyma ein dewisiadau ni ar gyfer mis Ebrill…


Rebel – Mellt

Papur Arian – Anelog

Halen – Breichiau Hir

Cadw’n Hael – Coffi Poeth

Atgenhedlu – Twinfield

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s