Pump Sy’n Plesio – Mis Mawrth, ’18

Yn ein colofn misol newydd yn y Cymro, rydym yn dewis pum cân newydd sydd yn rhaid i chi wrando arnyn nhw rwan!

Dyma ein dewisiadau ni ar gyfer mis Mawrth…


BUBBLEGUM – OMALOMA


PENGLOG MEWN PARTI – MARGED


EUS KEUS? – GWENNO


FEL I FOD – ADWAITH


K’TA – SEROL SEROL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s