Adolygiad: Gig TWRW #4 – Y Niwl / Mellt / Papur Wal

Rhys Dafis, blogiwr newydd i Sôn am Sîn, yw awdur adolygiad olaf y gyfres hon o gigs yng Nghlwb Ifor Bach. 

22791584_1845074048840140_2592352067176566240_o

Llun: Nadine Ballantyne

RHYS DAFIS

Es i mewn i’r gig yma ddim yn siwr iawn beth i’w ddisgwyl. Dyma oedd gig cyntaf Papur Wal, ac er fy mod i’n ddigon cyfarwydd â Mellt, doeddwn i ddim yn or-gyfarwydd â’r Niwl chwaith. Fodd bynnag, cefais i ddim fy siomi.


Dechreuwyd y noson gan Papur Wal. Ro’n i wedi mwynhau’r demos ar eu cyfrif soundcloud, ond doeddwn i ddim yn disgwyl rhyw lawer ganddynt ar y noson am taw dim ond eu gig cyntaf oedd hi. Er gwaethaf hyn, cefais fy mhrofi’n hollol anghywir. Er eu bod yn amlwg yn eithaf amrwd, wnes i fwynhau eu set yn fawr. Roedd y caneuon yn amrywio mewn steil yn ddibynnol ar bwy oedd yn canu, gyda’r Cyrff yn amlwg yn ddylanwad mawr. Roedd lleisiau gwahanol Ianto a Gwion yn ychwanegu haen arall o amrywiaeth i’r set (a chameo athrylithgar Tom ar y bongos yn goron ar y cyfan). Dwi’n meddwl ei bod hi’n helpu i gymaint o bobl ddod i’w gwylio – anghyffredin am fand cynta’r noson, ond wastad yn braf gweld. Maen nhw’n ychwanegiad ffres i’r Sin Amgen Gymraeg, a dwi’n edrych mlaen i weld sut y byddan nhw’n datblygu dros y misoedd i ddod.


Nesaf, roedd set Mellt. Roedd hi ychydig yn od gweld Elis y basydd yn eistedd ar stôl ar ôl anafu ei droed, ac roeddwn i’n poeni ychydig y byddai hyn yn effeithio ar berfformiad band sydd fel arfer mor fywiog ar y llwyfan. Unwaith eto, roedd fy mhryderon yn ddi-sail, ac roedd y band o Aberystwyth mor egnïol a’r arfer. Dwi ddim yn cofio’r tro dwetha i fi weld perfformiad gwael ganddyn nhw! Fe rasion nhw drwy’r set, gydag ambell cover fan hyn a fan draw, cyn gorffen ar yr hen ffefryn ‘Cysgod Cyfarwydd’. Dwi’n gobeithio welwn ni nhw’n rhyddhau rhywbeth newydd yn y dyfodol agos.


Yn cloi’r noson roedd Y Niwl. Dwi ond wedi gwylio’r Niwl unwaith o’r blaen, a dwi heb wrando lot ar eu halbyms, ond er gwaethaf hyn oll roedd pob cân yn swnio’n gyfarwydd. Dwi ddim yn siwr os yw hyn oherwydd i fi glywed y caneuon ar y radio, neu bod eu caneuon nhw wedi treiddio i fy isymwybod rhyw ffordd arall. Ta beth, wnes i fwynhau eu set nhw yn fawr iawn, ac roedd y dorf i weld o’r un farn. O’n i’n methu helpu meddwl petawn i’n ysgrifennu ffilm Gymraeg y byddai hanner y trac sain wedi’i wneud o ganeuon surfy Y Niwl – mae ‘Dauddegun’ yn syth o soundtrack film Tarantino. Roedd caneuon eraill lle roedd y synth yn fwy amlwg yn cael y dorf i symud, ac yn codi yn y diwedd i grescendo gorffwyll. Roedd hon yn noson dda iawn arall o gerddoriaeth amgen Gymraeg, a dwi’n gobeithio gweld y tri band yma yng Nghaerdydd eto’n fuan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s