Adolygiad: Twrw #1 – Yr Eira / Y Cledrau / Yr Oria

Mae trigolion Caerdydd yn hynod lwcus y mis hwn, gyda hen ddigon o ddigwyddiadau cerddorol i’w cadw’n brysur. Mae TWRW, a gynhaliwyd yn rheolaidd yng Nghlwb Ifor Bach wedi penderfynu trefnu pedwar gig mewn pedair wythnos! Aled Russell, un o’n cyfranwyr o Gaerdydd aeth draw i’r gig cyntaf yn y gyfres.

Llun: Nadine Ballentyne

22104583_1822453781102167_3175890016606546747_o

ALED HUW RUSSELL

Yn dilyn haf hir o weithio, mynd i gigs a sesho, mae’r teimlad o fod nôl lawr yn y ddinas fawr i wneud union yr un peth, er ar ochr arall y wlad, yn un croesawgar. Gyda Clwb Ifor Bach yn cynnal pedwar gig Twrw dros yr un faint o wythnosau, does dim diffyg cerddoriaeth i fwydo Cymry llwglyd Caerdydd. Nos Wener oedd tro Yr Oria, Y Cledrau ac Yr Eira i’n swyno. Yr Oria oedd gyntaf, band weddol newydd o Flaenau Ffestiniog yn cynnwys Gerwyn Murray, basydd un o fandiau mwyaf y sîn, Sŵnami. Fel rhywun sy’n anghyfarwydd gyda’u gwaith, clywais adleisiau o Yr Eira yn ogystal â Calfari yn eu cerddoriaeth. Yn sicr, bydd rhaid i mi wrando arnynt ymhellach i ddatblygu barn cadarn arnynt a gobeithiaf y byddan nhw’n cynnig rhywbeth gwahanol i’r sîn.

Y Cledrau, o’r Bala, oedd yr ail fand ymlaen. Gan ystyried pa mor fuan yn y noson oedd eu set, roedd yna dorf trawiadol wedi ymgynnull i’w gweld. Maen nhw wedi bod yn byrlymu o dan yr arwyneb am rhai blynyddoedd nawr, ac mae yna agwedd hynod adfywiol ac adloniannol am y band. Braf oedd cael clywed un o fy ffefrynnau, ‘Ail-Ailadrodd’, yn ogystal â chaneuon newydd o’u albym sydd i ddod, Peiriant Ateb. Gyda’r band yn cynnwys dau fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Alun ac Ifan, dwi’n edrych ymlaen yn fawr i Ifan ddod a’i glust am gerddoriaeth a’i ddawn am falu awyr i’n sioe ar Xpress Radio flwyddyn yma. Uchafbwynt personol (yn ogystal â gweld Alun yn gwisgo trwsus PJ tartan ar y llwyfan) oedd clywed ‘Cam Wrth Ddiflas Gam’, un o’r caneuon gorau ar 5, albwm cydweithredol I KA CHING.

Yn cau’r noson oedd y pedwarawd o Fangor, Yr Eira. Ar ôl camu allan o gysgodion y sîn i ddod yn un o’i fandiau mwyaf, mae Yr Eira wedi cael blwyddyn anferthol. Yn dilyn fy nghyfweliad gyda’r band prin wyth mis yn ôl yng Nghlwb Ifor Bach, maent wedi rhyddhau eu albwm cyntaf, Toddi, yn ogystal â haf prysur o chwarae Gig y Pafiliwn, Maes B a Llwyfan y Maes. Os dwi’n cofio’n gywir – agorwyd gyda ‘Dros Y Bont’ neu ‘Gadael Am Yr Haf’ (sori, dwi’n beio’r Red Stripe). Teimlais fy haf yn cael ei gladdu gan ganeuon megis ‘Rings Around Your Eyes’ a ‘Ffiniau Anweledig’ o’u halbwm newydd, trac sain fy haf i. Diddorol hefyd oedd gweld y basydd Trystan yn cyfnewid ei gitar fas hefo Ifan ar gyfer ‘Gweld Y Gwir’, fy honiad i ydy mai cân Trystan ydy hi, ac un dda ydy hi hefyd. Gyda dim ond ychydig o anogaeth gan y dorf, ehangodd prif leisydd Yr Eira, Lewys Wyn eu set gyda datganiad byrfyfyr o ‘Elin’, clasur o’u dyddiau cynnar sy’n sicr o yrru’r dorf yn wyllt. Caewyd y noson gyda ‘Suddo’, gan osod y bar i’r tair noson arall sydd i’w dilyn dros y mis nesaf yn Clwb.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s