TIWNS: Rhedeg

Adobe Spark

Am 10 o’r gloch fore Sul, bydd 13.1 milltir o darmac yn tywys miloedd o redwyr o gwmpas prif atyniadau ein prifddinas. Er mor anghredadwy ydyw i unrhyw un sydd yn adnabod Geth, mi fydd o yn un o’r miloedd hynny eleni, a hynny heb wneud ffasiwn beth o’r blaen. Wrth gwrs, mi fydd ganddo restr chwarae i’w ysgogi ar hyd y daith, ac er iddo ystyried creu un ffug ar gyfer TIWNS wythnos yma, mi benderfynodd adael i chi glywed yn union beth fydd y ffôn ar ei fraich yn ei chwarae.

Wrth gwrs – bydd y rhestr yn ail gychwyn ar ôl gorffen, a bydd wedi chwarae pob cân ddwywaith, mae’n siŵr…!

Mae’n defnyddio’r cyfle hwn eleni i godi arian at elusen Mind, hefyd. Os oes gennych chi geiniog i sbario, gallwch gyfrannu at yr achos yma.

Peidiwch â barnu’n ormodol…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s