Adolygiad: Gig IndyFest, Caerdydd, 16/9/17

Ar ddiwrnod Owain Glyndŵr eleni, trefnodd dilynwyr YesCymru amryw o ddigwyddiadau i ddathlu’r achlysur, ac i hybu’r drafodaeth am Gymru annibynnol. Miriam Elin Jones, cyfrannydd newydd i Sôn am Sîn, ond yn enw cyfarwydd fel un o sylfaenwyr Y Stamp, aeth i Gaerdydd i brofi’r dathlu ar Stryd Womanby.

IndyFest.jpg

MIRIAM ELIN JONES

Dros y penwythnos, roedd Womanby Street Caerdydd yn ferw gwyllt o gefnogwyr Yes Cymru a hefyd yn llwyfan i arlwy gerddorol amrywiol Indyfest. Dyma’r ŵyl gyntaf erioed i gael ei threfnu gan fudiad annibyniaeth i Gymru, ac yn chwaer i Annibynnwyl yng Nghaernarfon yn ystod yr un penwythnos. Ei bwriad? Annog ei mynychwyr i feddwl yn annibynnol, os nad am annibyniaeth, a dechrau gwrthryfeloedd creadigol eu hunain. Yn ystod y dydd, cynhaliwyd trafodaethau di-ri, sesiynau llenyddol, cantorion acwstig a hyd yn oed perfformiad stand up yn The Castle Emporium a The Moon.

Cefais gyfle i fwynhau sesiwn cwestiwn ac ateb hynod ddifyr yng nghwmni awdures Gwales, Catrin Dafydd a chael ein diddanu gan griw Bragdy’r Beirdd – a chadwch lygad mas am fersiwn hynod hilarious Osian Rhys Jones o’r gân Ghostbusters. Wrth gwt y sesiynau hynny, un o’m hoff artistiaid yn ystod y dydd oedd EÄDYTH. Bosib bydd y mwyafrif yn ei hadnabod fel chwaer fach i Kizzy Crawford, ond gydag edge lot mwy techno i’w cherddoriaeth a chlamp o lais i’ch gwthio oddi ar eich echel, dyma gantores sydd â’i steil bendant ei hun – dyma obeithio bydd ganddi EP i’w gynnig i ni cyn bo hir.

Gig gyda’r nos yng Nghlwb Ifor Bach oedd yn coroni digwyddiadau’r diwrnod, gyda line up anferthol yn cynnig digon at ddant pawb. Ymunais â’r noson wrth i Adwaith gamu i’r llwyfan, yn effortlessly cool yn ôl eu harfer. Eu perfformiad o’r sengl ddiweddaraf  ‘Lipstick Coch’ oedd seren y set, gydag alaw heintus y gân yn gwahodd pawb i ddawnsio. Yn eu dilyn, Baby Queens, enw bur anghyfarwydd i mi cyn nos Sadwrn, ond dwi bellach wedi manteisio ar fy nghyfrif Spotify ers hynny i fwynhau eu cymysgfa unigryw o hip hop, soul a thwtsh o ska.

Bu’n dipyn o gamp i fois ARPRPH ddilyn dau fand â lleisiau mor hudolus, ond cyfareddwyd y gynulleidfa gyda’u sŵn lo-fi surf arbennig. ‘Tywod’, a hynny ers y dechrau’n deg, yw fy hoff drac ganddynt, a chynigodd deimlad mellow a chynnes cyn i’r dorf wirioni ar headliners y noson. I gyfeiliant band pres The Barry Horns, aeth y dorf gyfan – gan gynnwys ambell un fel fi sydd mwy neu lai’n allergic i bêl droed – ati i ymuno i lafarganu clasuron yr Ewros llynedd, a bod yn ddigon parod i ddawnsio dan gawod o gonfetti a silly string.

Yr unig fai mewn gwirionedd yw mai mish-mash o gefnogwyr oedd yn perfformio, ac felly nid ŵyl wedi’i churadu’n gelfydd mohoni, gyda phob genre o gerddoriaeth yn cael ei lwyfan ei hun. Serch hynny, dyma obeithio – o weld cymaint yno’n mwynhau dros y penwythnos –  gweld sawl gwrthryfel greadigol yn tyfu ar hyd a lled Cymru yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s