TIWNS: George Amor

Dros yr wythnosau nesaf, bydd Sôn am Sîn yn cyhoeddi rhestr chwarae wythnosol ar Spotify, wedi eu dewis gan unigolion arbennig ein sîn. Os ydych chi eisiau syniadau am gerddoriaeth newydd i wrando arni, neu os ydych chi wedi bod eisiau gwybod beth yw trac sain i fywydau eich hoff artistiaid – ‘TIWNS’ yw’r rhestrau chwarae i chi!

JPEG image-9CA027AD732A-1.jpeg

George Amor yw’r unigolyn cyntaf i ddewis tiwns ar ein cyfer! Mae George yn adnabyddus iawn yn barod fel aelod o Sen Segur a Palenco, ond erbyn hyn yn llywio llong ofod gerddorol Omaloma. Mae tiwns fel ‘Ha Ha Haf‘, ‘Eniwe‘ ac ‘Aros o Gwmpas‘ yn rai o’n hoff ganeuon ni sydd wedi cael eu rhyddhau dros y ddwy flynedd diwethaf, ac mae sôn bod yna sengl newydd ar y ffordd, hefyd!

Diolch i George, felly, am ddewis 15 o ganeuon y mae’n hoff ohonynt ar hyn o bryd. ‘Sgwn i os allwch chi ddarganfod y dylanwadau hynny sydd wedi rhoi cymorth iddo greu rhai o’i gampweithiau Space-Pop yn ddiweddar?

 

One thought on “TIWNS: George Amor

  1. Pingback: TIWNS: Hanner Awr o’r Haf | Sôn am Sîn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s