Pedwar i’w Gwylio – Focus Wales 2017

CHRIS ROBERTS

4igfocus

Penwythnos yma bydd gŵyl Focus Wales yn cael ei chynnal am y seithfed tro yn Wrexham mewn lleoliadau ar hyd y dre’. Er bod rhai hen ffefrynnau fel British Sea Power a Mr Huw yn chwarae yn ystod yr ŵyl, y prif atyniad i nifer ydi’r cyfle i weld bandiau newydd. Gyda chymaint o aristiaid yn chwara’ dros y penwythnos mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle i gychwyn ar ddewis pwy i wylio ond mae Sôn am Sîn yma i helpu wrth i ni argymell pedwar artist y dylech ymdrechu i’w gweld!

Georgia Ruth

St.Giles’ Church / Dydd Iau 11eg o Fai / 21:00

Gyda’i llais swynol a’i chaneuon hyfryd, mae Georgia Ruth bob amser werth ei gweld. Ond, bydd y perfformiad hwn yn fwy arbennig na’r arfer, gan iddo gael ei gynnal yn eglwys ysblennydd St Giles’. Ar ôl rhyddhau ei hail albwm, Fossil Scale, mae Georgia wedi ymadael â’r delyn, ac yn awr yn chwarae’r allweddellau i gyfeiliant ei band, y brodyr o Cowbois Rhos Botwnnog. Mae hyn wedi galluogi Georgia i fod yn fwy o bresenoldeb ar y llwyfan ac mae hi’n hoelio sylw’r gynulleidfa fwy nac erioed. Yn ôl Georgia, hwn fydd y tro olaf i’w gweld hi’n fyw am ychydig – mwy o reswm byth i fynd draw felly!

 

Dusky Grey

Central Station / Dydd Sadwrn 13eg o Fai / 18:00

Er nad ydynt ond wedi rhyddhau un sengl hyd yn hyn mae’r deuawd o Bethesda a Gaernarfon wedi profi cryn dipyn o lwyddiant. Wedi ei harwyddo i label recordio Warner mae sengl cynta’r band Told Me wedi cael ei chwara’ dros pum miliwn o weithiau ar Spotifty ar ôl cael ei gynnwys ar rai o restrau chwarae poblogaidd y gwasanaeth. Mae’r sŵn pop yn slic a chyfoes ac i’w weld wedi ei ddylanwadu gan Ed Sheeran ond mae’r rhythm reggae yn dangos nad ydynt wedi troi eu cefnau ar sŵn eu cartref yn gyfangwbwl. Bachwch y cyfle i’w gweld nhw rwan, pwy a wŷr efallai byddent mewn arenas cyn hir!

 

Betsy

Central Station / Dydd Sadwrn 13eg o Fai / 21:00

Mae Betsy o Sir Benfro yn creu pop enfawr, heintys. Mae ei senglau cynnar hi wedi cael cefnogaeth gan Radio 2 a Radio Wales a dim ond tyfu wnaiff ei enw da os iddi gario ‘mlaen yn yr un modd. Mae ei sŵn yn fy atgoffa o sêr mawrion fel Katy Perry a Jess Glynne, cerddoriaeth rydym wedi arfer ei weld ar llwyfannau mawr hefo cynhyrchiad epig felly bydd yn diddorol gweld sut mae hyn yn gweithio ar lwyfan Central Station.

 

Ghostlawns

UnDegUn / Dydd Sadwrn 13eg o Fai / 22:55

Does dim llawer o bresenoldeb gan Ghostlawns ar y wê felly allai ddim dweud llawer wrthych amdanynt, dim ond eu bod nhw’n wych! Yn debyg i Gallops mae dylanwad electroneg mawr ar y pedwarawd ond mae eu perfformiad i gyd ar offerynau byw, gitars, synths a drymiau – dim cyfrifiaduron  a dim samples! Wrth i’r sîn electroneg dyfu yn Nghymru all y band yma ddim cuddio am hir dwi’n siwr!

 

I weld rhestr cyflawn o pwy sydd yn chwarae, pryd a lle, ewch draw i www.focuswales.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s