Trac y Dydd #38 – Dawel yw y Dydd gan Panda Fight

GETHIN GRIFFITHSPanda Fight DYYD.jpg

Dwi’n cofio dreifio adre’ o rhywle ar ryw noswaith ym Mis Ionawr, a chlywed ‘Dagrau’n Llifo’, trac offerynnol gan Panda Fight, ar y radio. Heb edrych ar y radio na’r amser, mi fuaswn i wedi medru dyfalu fy mod yn gwrando ar Radio 1, ond gan mai i Radio Cymru y mae’r radio’n dueddol o diwnio ei hun iddo, mi nes i gymryd mai ein sianel genedlaethol oedd ymlaen. Hyd yn oed wedyn, mi fuasai’r electronica seicadelig, bachog, wedi cymryd ei le ymysg trysorau amgen Rhys Mwyn, darganfyddiadau byd-eang Georgia Ruth, cerddoriaeth newydd Lisa Gwilym, neu ran o arlwy gyfredol Huw Stephens.

Mae ‘na rywbeth nostalgic am gerddoriaeth Panda Fight, sy’n fy atgoffa o Grand Theft Auto: Vice City, ac yn gwneud i mi fynd yn ôl i fy arddegau. Wedi dweud hynny, mae ‘na rywbeth cyfredol yn perthyn iddo hefyd, ac mi fuaswn i’n dychmygu y buasai’n apelio at unrhyw wrandawr, waeth beth fo’i pherthynas/berthynas â cherddoriaeth electronig.

Mae ‘Tonnau’, yr unig drac offerynnol arall sydd ar gael i’w glywed ar y we, yn greadur eitha’ tebyg i ‘Dagrau’n Llifo’, ac yn fy atgoffa ychydig o synau albwm Alun Gaffey, hoff albwm SaS o 2016.

Er tynnu ein sylw gyda cherddoriaeth offerynnol, mae Panda Fight wedi penderfynu ychwanegu llais at eu trac diweddara’, ‘Dawel yw y Dydd’ a ryddhawyd dros y penwythnos. Gan fy mod i’n ffan mor fawr o’u pop electronig di-iaith, roeddwn i ychydig yn bryderus am y ffaith eu bod nhw’n gwneud y newid hwn. Wedi dweud hynny, mae llais Sara Davies yn un â photensial enfawr, a buasai unrhyw gynhyrchydd electronig yn falch o gael adnodd o’r fath. Mae’n debyg eich bod wedi gweld fideos ar y wê ohoni’n canu – ‘dwi’m yn synnu os y gwelwn ni hi ar lwyfannau theatrau Llundain yn y dyfodol.

Mae cyffro arferol y traciau offerynnol i’w glywed yn y cynhyrchu, ond roeddwn i wedi disgwyl llawer mwy o brosesu ar y llais er mwyn dod â’r berthynas rhwng y ddau yn agosach – rhywbeth mae cynhyrchwyr fel Ifan Dafydd wedi ei feistrioli wrth ddefnyddio campau lleisiol Alys Williams. Mae hynny i ddod, fodd bynnag, a ‘dw i’n edrych ymlaen i glywed sut y bydd y berthynas sonig honno yn datblygu dros y misoedd nesaf.

Un peth ‘dw i’n hoffi am Panda Fight yw’r ymdrech ‘maen nhw’n ei wneud er mwyn denu sylw i’w cerddoriaeth. Mae’n bwysig bod artist newydd yn sylweddoli eu bod nhw’n newydd – hyd yn oed yn ein sîn roc ni yma yng Nghymru. ‘Dw i’n teimlo weithiau bod ambell i fand yn mynd yn rhy gyfforddus yn rhy sydyn, ac efallai ddim yn fodlon mynd cam ymhellach er mwyn denu mwy o sylw a gweithio’n galed er mwyn cyflawni hynny. Mae hynny yn ei hun wedi creu cryn argraff ar bobl, ‘dw i’n meddwl – ac mae cyflwynwyr Radio Cymru, Rhys Mwyn ac Elan Evans, i enwi dim ond dau, wedi cymryd sylw o hynny, heb sôn am y gerddoriaeth ei hun.

Dyma i chi artist sydd â’r gallu i gyfrannu at noson o gerddoriaeth electronig, yn ogystal â gig confensiynol, ac mae hynny yn ei hun yn gamp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s