Adolygiad: Anrheoli gan Yws Gwynedd

CHRIS ROBERTS

anrheoli

Roedd albym cynta’ Yws Gwynedd Codi /\ Cysgu yn llwyddiant ysgubol. Tydi o ddim yn syndod felly ei fod o wedi glynu wrth fformiwla eithaf tebyg hefo ei ail albym Anrheoli.  Yma ceir casgliad o ganeuon o wahanol sŵn a thempo ond mae yno hefyd thema cryf yn rhedeg drwyddi – mwynhau bywyd a byw yn y foment. Mae’n braf cael gwrando ar rywbeth mor ddi-baid o gadarnhaol ac mae’n siŵr o roi gwen ar wyneb unrhyw un sy’n gwrando.

Mae’r gân agoriadol Sgrin yn gosod tôn yr albym yn berffaith wrth i Yws erfyn ar y gwrandäwr i roi eu ffôn i lawr ac i edrych a gwrando o’u cwmpas. Dwi’n cofio clywed hook y gân yma wrth wylio’r band yn cyfansoddi yn Stiwdio Bing ar Periscope ac mae’n deg dweud nad ydi hi wedi gadael fy mhen ers hynny.

Yna ceir un o ganeuon mwyaf poppy yr albym, Disgyn Am Yn Ôl. Mae’n fy atgoffa i o Vampire Weekend, yn enwedig efo’r corws “ah le oh ah le oh” a’r dylanwad calypso sydd arno. Mae yno deimlad hafaidd iawn iddo a dwi’n siŵr fydd o’n drac sain i sawl montage o luniau hapus yr hâ’ yma.

Mae yno hefyd ganeuon fel Dal i Wenu, Effro Fyddi Di, Geni Yn Y Nos a Anrheoli, sydd yn swnio mwy fel Frizbee neu’n fwy nodweddiadol o sŵn gweddill y sîn. Mae rhain yn cynnig rhywbeth gwahanol i’r albym ac yn cysylltu Yws hefo’i orffennol a hefo’r bandiau sydd o’i gwmpas. Effro Fyddi Di ydi uchafbwynt yr albym i mi, yma mae Yws yn swnio ar ei fwyaf naturiol a cyfoes ac mae’r geiriau llawen yn golygu y bydd hwn yn mynd ar fy rhestr chwarae o ganeuon i wrando arnynt pan fyddai angen rhywbeth i godi calon. Dwi hefyd wrth fy modd hefo Anrheoli – mae’n neges sydd wir yn atseinio hefo fi ac mae Yws yn ei mynegi hi’n berffaith “Un rheol sydd..”

Mae’r seren yn cynnig rhywbeth gwahanol iawn ar ffurf Dy Anadl Dau sef fersiwn amgen o’i sengl Dy Anadl Di.  Mae’r tempo wedi ei arafu yn gyfangwbwl a’r offerynau yn finimalistig wrth i’r sbotolau droi ar lais Yws sydd yn cael lle i anadlu gyda popeth arall wedi ei dynnu yn ôl. Mae yno sicr botensial i hon swnio’n arbennig os ydyn nhw yn penderfynu cyfuno’r ddwy gân rywsut.

Mae llinell bâs ffynci Dim ond Un yn fy atgoffa i o sŵn Nile Rodgers ac yn sicr am gael gwrandawyr i symud; hyd yn oed os nad ydych chi yn un i godi a dawnsio byddwch yn siŵr o gychwyn tapio’ch bysedd!

Yn Drwy Dy Lygid Di y ceir yr ennyd fwyaf sentimental ar yr albym wrth i Yws ddyheu am gael gweld y byd drwy lygaid diniwed plentyn. Er bod y gân yma yn swnio yn wahanol i weddill yr albym mae’n dal thema’r albym yn berffaith. Mae’n amlwg fod Yws yn hiraethu am fywyd symlach ac mae’r albym yn faniffesto ar gyfer hynny, cystal â dim byd arall. Mae yno gytgan arbennig i’r gân yma hefyd – dwi’n siŵr y bydd yno bobl ar hyd a lled Cymru yn perffeithio eu ooohs i hon!

Un Man sydd yn cloi’r albym ac ar ôl y naw cân arbennig sydd wedi dod ynghynt mae hon yn disgyn ychydig yn fflat ar y gwrandawiad cyntaf. Does yno ddim byd mor amlwg i ddal arni yn Un Man fel yn gweddill caneuon yr albym ond ar wrandawiad agosach mae’n cynnig rhywbeth gwahanol i weddill yr albym ac yn dangos ochr mwy meddylgar i Yws – “A fydd y dewis da yn un sy’n hawdd i’w wneud?”

Yn ogystal a’r caneuon gwych mae’r clawr gan Celt Iwan yn hynod o drawiadol ac yn atgyfnerthu thema’r albym yn berffaith, yn ngeiriau Yws “byddwch mwy fel y dot ar y tu allan.”

Mae gan Yws Gwynedd ddawn aruthrol am ysgrifennu pop bachog, allai sicrhau ar ôl dim ond un gwrandawiad bydd rhai darnau o’r albym yma yn sownd yn eich pen. Mae’r albym yn cynnwys hooks cofiadwy, lyrics epigramatig ac ysbryd hwyliog. Mae hi yn albym poppy a chadarnhaol tu hwnt, ond cryfder yw hynny nid gwendid -mae Yws yn feistr ar ei grefft. Nid yw hon yn albym ar gyfer rhai sinigaidd!

Mae Anrheoli yn sicr yn albym i’w chyd-fwynhau. Mae hi’n albym sydd yn swnion’n well hefo ffrind, hyd yn oed gwell hefo pedwar ffrind ac yn well byth hefo cannoedd o ‘ffrindiau’ mewn gig. Dwi’n meddwl y bydd y caneuon yma ar eu gorau yn fyw ac allai’m disgwyl i fod yn eu cyd-ganu nhw mewn gig ha’ ‘ma! Mae hon yn sicr yn albym ar gyfer y pre-sesh a’r roadtrips. Gwnewch eich hun yn boblogaidd a bachwch gopi i’w chario hi efo chi i bob man!

Mae Anrheoli allan rwan a gallwch chi ei archebu fan hyn.

Mae’r gig lansio yn Pontio ar y 7fed o Ebrill hefo Fleur De Lys a Mosco. Bydd Yws Gwynedd yn chwarae nifer o gigs ar draws Cymru dros y misoedd nesaf!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s