Deg Munud hefo Yr Eira!

Dyma i chi ail ran o gyfraniad cyntaf Aled Huw Russell i SaS! Darllennwch ei gyfweliad â Huw Stephens yma

ALED HUW RUSSELL

yr-eira

Llun: BBC

Ar y sîn ers 2013, mae’r Eira yn fwy na chyfarwydd gyda Clwb Ifor Bach, yn ogystal â Huw Stephens. Huw a roddodd eu Sesiwn C2 cyntaf iddynt yn ogystal â chwarae eu sengl Trysor ar ei sioe genedlaethol ar BBC Radio 1. Maent eisoes wedi chwarae yn T in the Park ac ennill brwydr bandiau Wakestock yn 2013. Yn enw cyfarwydd ar bosteri gigs ledled Cymru, mae’r Eira wedi chwarae yn Maes B am nifer o flynyddoedd. Daeth eu prosiect sylweddol diwethaf, ‘Colli Cwsg’, nôl yn 2014 ac mae eu cân ‘Pan Na Fyddai’n Llon’ yn ymddangos ar albwm casgliadol ardderchog eu label I KA CHING a ryddhawyd yn 2016.

Roedd eu perfformiad yn Castle Emporium ar Ddydd Miwsig Cymru yn fwy o ddeuawd, gyda fersiynau acwstig o’u caneuon gan Lewys (prif lais) a Trystan (bâs) yn cael eu byrfyfyrio yn absenoldeb y ddau aelod arall. Gyda Lewys a Trystan wedi eu lleoli yn Nghaerdydd a’r prif gitarydd, Ifan, a’r drymiwr, Guto, wedi eu lleoli yn y Gogledd, yn ogystal ag ymrwymiadau Ifan gyda ei fand, Sŵnami, mae’n dueddol o fod yn llawer anoddach i’r band gynnal eu cydlyniad cerddorol. Mae brawd hŷn Lewys hefyd yn brif leisydd i’r Ods, ac mae ei chwaer, Casi, yn gantores hefyd, felly mae’n amlwg fod gwê artistaidd yn rhedeg drwy’r band. Wedi i’w set hanner awr orffen yn Castle Emporium, dwi’n llwyddo cael gafael ar Lewys a Trystan o’r Eira ac eu hebrwng dros y ffordd i Clwb Ifor Bach. Lewys sy’n gwneud y rhan fwyaf o siarad tra mae Trystan yn datgelu rhai o gyfrinachau’r band o bryd i’w gilydd.

Gyda cherddoriaeth newydd ar y ffordd yn ogystal a’u cyfranogiad yn Gig y Pafiliwn wedi ei gyhoeddi, mae 2017 yn argoeli i fod yn flwyddyn addawol iawn i’r band o Fangor.

Pam yda chi’n credu ei fod yn bwysig cymryd rhan mewn achlysur fel Dydd Miwsig Cymru, i ni fel Cymry, ac i’r sîn?

Mae o’n gyfle i roi cerddoriaeth Gymraeg ar blatfform llawer uwch ac yn gyfle i ehangu y genre tu allan i Gymru, ac i gael pobol sydd ddim fel arfer yn gwrando i fiwsig Cymraeg i wrando arno. Dwi hyd yn oed yn nabod dipyn o siaradwyr Cymraeg  sydd ddim yn barod i gydnabod miwsig Cymraeg ac yn cymryd yn ganiataol eu bod nhw ddim am licio fo, felly mae heddiw yn gyfle i bobol wrando arno fo a gweld be ma nhw’n licio.

Ar ôl cael Sesiwn C2 hefo Huw Stephens yn 2013 lle wnaethoch chi berfformio Cadwyni a Cuddliw (sydd ers hynny wedi cael eu dileu o’ch Souncloud), sut mae steil eich miwsig wedi datblygu ers hynny?

Ia neshi ddeletio fo! Di o ddim rili yn cynrychioli ni dim mwy, er fod miwsig ni dal yn eitha bassy a gyda gitars a ballu ond odd hwna yn pop ysgafn ac yn rwbath i gael allan a defnyddio fel llwyfan ar gyfer pethau arall. Dwi’m yn meddwl bod na neb eisio gwrando ar hwna eto eniwes!

Pwy ydi eich prif ysbrydoliaethau cerddorol yn Saesneg ac yn Gymraeg?

Lot i ddeud y gwir, gormod. Da ni’n gwrando i lot o gerddoriaeth fel band, odda ni’n gwrando i Mac DeMarco heddiw ond ar fandiau indie gitars fel Peace a The Strokes da ni di gwrando ers y dechra. O ran bands Cymraeg, odda ni’n tyfu fyny yn gwrando i Anweledig, Creision Hud a mynd i Maes B am y tro cyntaf a gwrando i bandiau fel Yr Ods a meddwl – da ni isio bod mewn band!

Pwy ydi eich hoff fandiau newydd ar y sîn?

Dani’n licio Argrph, ma nhw’n neud pethau da ar hyn o bryd, Los Blancos, Ffracas, HMS Morris, er fod nhw ddim yn fand mor newydd.

Ar ôl rhyddhau eich sengl Saesneg cyntaf, be di’r balans gorau dachi’n credu y dylai bandiau Cymraeg gadw ato yn nhermau cerddoriaeth ddwyieithog?

Mae’n dibynnu yn llwyr ar y band a be ma nhw isio neud, ma ‘na lot o fands yn dueddol o iwsio’r sîn roc Gymraeg fel llwyfan er mwyn gwneud pethau mawr, sy’n hollol grêt i ddeud y gwir. Ma na fandiau arall sy’n dueddol o gadw eu cerddoriaeth yn Gymraeg a mynd yn fawr yng Nghymru, dwi’m yn gweld dim byd o’i le hefo gwneud can Saesneg gan fod o’n ehangu’r gynulleidfa ac yn gwneud fwy o lês i’r sîn. Ti angen addasu i dy gynulleidfa, fydd gig yn Pen Llŷn yn wahanol i gig yn Llundain neu Gaerdydd.

Oes yna nenfwd i gerddoriaeth Cymraeg yn nhermau pa mor fawr fedrith band Cymraeg fynd cyn dechra gwneud caneuon Saesneg?

Na ddim o gwbl! Os ydi dy gerddoriaeth di digon da a digon gwahanol ti am fynd yn fawr, dio ddim ots am yr iaith yn y bôn.

Wedi cael fideo i’ch sengl ‘Suddo’ yn ddiweddar iawn, ydi hwn yn arwydd o fwy o fiwsic i ddod gan Yr Eira yn 2017 mewn ffurf albwm neu EP newydd?

Da ni wedi recordio pump cân a da ni’n mynd nôl i recordio pump arall mis nesaf felly fydd na albwm gobeithio erbyn dechra’r haf.

Yn sôn am yr haf, cafodd y newyddion mawr ynglŷn a Gig y Pafiliwn 2017 ei gyhoeddi dydd Iau, pa mor awyddus yda chi i fod yn rhan ohono, wedi llwyddiant aruthrol Gig y Pafiliwn 2016?

Dwi’n cofio bod yna a meddwl fod o’n anhygoel bod bandiau yn cael y cyfle i weithio hefo cerddorfa mor anhygoel a dwi’n edrych ymlaen yn arw. Nôl yn y dyddiau lle odda ni’n gwrando ar heavy metal yn blwyddyn 7 a 8 dwi’n cofio ni’n gweld Metallica yn perfformio gyda orchestra ar S&M a meddwl da ni byth am allu neud hynny! Mae’n brofiad anhygoel a ma’n gret fod yr Eisteddfod yn rhoi cyfle i bandiau wneud hyn, a mae o’n uchafbwynt arall. Nid yr unig uchafbwynt bellach ydi chwarae Maes B, ond bellach i chwarae hefo cerddorfa yn y ‘Steddfod.

Sut ydach chi’n meddwl eith miwsig Yr Eira hefo cerddorfa fyw?

Dwi’m yn gwybod i ddeud y gwir! Gradd mewn cerdd wnaeth Ifan a mae o ‘di gweithio yn agos hefo un o’r hogia sydd yn cyfansoddi’r trefniadau felly dwi’n meddwl fydd gan Ifan input eitha cryf i beth sy’n cael ei chwarae ond fel arall dwi’m yn siwr sut wneith ein cerddoriaeth weddu hefo’r gerddorfa!

Gyda’r Eisteddfod yn Gaerdydd yn 2018 am y tro cyntaf ers 2008, ydach chi’n meddwl bod chwarae gigiau mewn amryw o wahanol safleoedd yn fuddiol i ledaenu cerddoriaeth Cymraeg?

Yndi, mae o fwy na thebyg am ddenu’r gynulleidfa sydd ddim fel arfer yn mynd i Maes B a mae o hefyd yn eitha da i’r rhai sy’n dueddol o fynd i’r ‘Steddfod bod nhw’n cael crwydro o gwmpas Caerdydd.

I gloi, os fysa na un lle fysech yn gallu gwersylla am wythnos fel yn Maes B yn Gaerdydd, lle fysa fo?

Swni ddim yn licio bod mewn tent yn Cathays… Yn ganol y castell, distaw neis a neb yn amharu, ideally ar dop y mwnt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s