Deg Munud Hefo Huw Stephens!

Am y tro cyntaf erioed, dyma i chi erthygl gan awdur gwadd ar Sôn am Sîn! Mae Aled Huw Russell wedi ei leoli yng Nghaerdydd tra y mae’n astudio’n y Brifysgol, ac mae’n ymddiddori yn sîn cerddorol y ddinas. Roedd yn foi prysur iawn yn ystod Dydd Miwsig Cymru, ac mi gafodd o gyfle am sgwrs ddiddorol iawn gyda neb llai na Huw Stephens! Byddwch yn barod am fwy o gyfraniadau gan Aled dros y misoedd nesaf.

ALED HUW RUSSELL

Huw Stephens.jpg

I ffwrdd o’r miri a’r sŵn yn hwb Dydd Miwsig Cymru 2017 yn Castle Emporium, mae cysegr weddol dawel ym mynedfa Clwb Ifor Bach. Gydag Eden, un o fandiau Cymraeg mwyaf poblogaidd y 90au yn ymarfer yn yr ystafell drws nesaf, mae hi o leiaf rwan yn bosib clywed llais DJ Huw Stephens. Wedi gweithio i’r BBC ers 1999, mae Huw nawr yn cyflwyno’r slot rhwng 10 PM tan 1 AM o ddydd Llun i ddydd Mercher. Wedi chwarae nifer o fandiau newydd Cymraeg ar ei sioeau radio, mae ei statws fel un o asedau pwysigaf cerddoriaeth Gymraeg wedi’w gadarnhau gan ei frwdfrydedd di-baid. Wedi ei eni a’i fagu yn Nghaerdydd, mae llefydd fel Clwb Ifor Bach wedi bod yn hollbwysig yn siapio ei flas mewn cerddoriaeth a’i lygad am dalent newydd.

Pam wyt ti’n credu bod hybu a chymryd rhan mewn achlysuron fel Dydd Miwsig Cymru yn bwysig?

Fel rhywun sy’n siarad Cymraeg, dwi’n gwybod pa mor dda ydi’r sîn gerddoriaeth, ma ‘na gymaint o fands a nosweithiau diddorol a dwi’n teimlo’n lwcus ‘mod i’n gallu clywed y gerddoriaeth yma yn Gymraeg – yn naturiol, dwi isio bod yn rhan o’i gefnogi.

Wyt ti’n credu bod gwefannau ‘streamio’ fel Spotify a SoundCloud wedi bod yn fuddiol neu yn niweidiol i gerddoriaeth Gymraeg?

Mae o yn anodd i fandiau gael eu clywed, achos Saesneg yw un o’r ieithoedd mwyaf yn y byd, felly mae dydd fel Dydd Miwsig Cymru yn rili pwysig achos mae o’n amlygu beth sydd allan yna, ac os mae nhw isio gwrando ar ‘playlist’ Spotify neu Deezer mae nhw’n gwybod bod un yn bodoli.

Pwy ydi dy hoff fandiau yn y sîn o’r gorffenol a’r presennol?

Nes i dyfu fyny yn dod fan hyn i Clwb Ifor Bach i weld Gorky’s Zygotic Monkey, Catatonia, Super Furry Animals yn ogystal â bandiau fel Big Leaves, Topper a band rap Cymraeg o’r enw Tystion. Wedyn dros y blynyddoedd, bandiau fel Genod Drwg a Derwyddon Dr. Gonzo, Kentucky AFC, a nawr, bandiau fel Cpt. Smith, Chroma, cantorion gwerin fel The Gentle Good a Huw M, stwff electronig fel Gwenno a Pencadlys – mae yna gymaint o fiwsig da allan yna a dwi mor lwcus fy mod yn gallu eu cyfweld bob wythnos.

Felly pwy ydi dy hoff fandiau newydd?

Yn ogystal â Chroma a Cpt. Smith, mae Mellt (oedd newydd chwarae yn Castle Emporium) yn bril. Mae Adwaith yn ffantastig, a hefyd [dw i’n hoffi] band o Gaernarfon o’r enw Pasta Hull, sy’n ddiddorol.

Wedi’r newyddion mawr am Gig y Pafiliwn 2017 gael ei gyhoeddi, beth oeddet ti’n ei feddwl am yr ymateb positif i’r gig cynta’ flwyddyn diwethaf, ac oes modd cynnal y safon flwyddyn nesa’?

Bydd, yn sicr, achos bod Mr. Phormula, Alys Williams, Yr Eira a Yws Gwynedd i gyd yn bril, a gyda cherddorfa’r Welsh Pops, dwi’n meddwl fydd nhw gyd yn swnio’n wych. Dwi’n gobeithio bydd tocynnau yn brin gyda 1,600 ar gael ac y bydd y gig yn cael ei ddarlledu ar deledu eto.

Ydi’r Eisteddfod yn ceisio newid delwedd y pafiliwn wrth ddenu pobol ifanc i mewn hefo gigs? Wyt ti’n credu y bydd ‘backlash’ gan y genhedlaeth hŷn gan fod Maes B a llwyfan y Maes yn barod i bobol ifanc, ac eu bod nhw rwan yn amharu ar aeddfedrwydd y pafiliwn?

Wrth gwrs, mae cystadlu yn yr Eisteddfod yn rili pwysig, ond yn aml iawn mae’r pafiliwn yn wag, felly mae cael pobol ifanc i fewn i weld bands ifanc yn beth bril. Mae rhaid i’r iaith Gymraeg newid trwy’r amser a gorfod apelio i bobol gwahanol neu mi fydd hi’n marw. Falle’ bydd backlash ond mae rhaid i bobol hŷn sylweddoli nad yw beth oedd ‘Cymraeg’ pan ‘roeddent yn tyfu fyny ddim wastad yn berthasol i bobol ifanc.

Gyda’r Eisteddfod yng Nghaerdydd yn 2018, mae yna wedi bod llawer o glecs ynglŷn â ‘setup’ yr Eisteddfod a Maes B – sut wyt ti’n gweld y bydd Maes B a safle campio yn cael ei weithredu mewn dinas?

Dwi’n cofio Maes B yn digwydd yn TJ’s yng Nghasnewydd ac yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ac o’dd o’n grêt, felly dwi’n meddwl bod o’n bril fod y ‘Steddfod yn digwydd yng Nghaerdydd. Mae’n beth bositif ac yn newid neis a felly dwi’n siwr ei fod yn safio llwyth o arian i’r Eisteddfod hefyd. Ynglŷn a campio, does gen i ddim syniad, bydd rhaid i ti ofyn i’r Eisteddfod!

Ac i gloi, gan bod alcohol rwan yn cael ei werthu yn y Pafiliwn yn ystod y gig, a ddylsa’ alcohol gael ei werthu yn y babell lên?

Dyle! Pam ddim? Dwi’n deud ie!

 

One thought on “Deg Munud Hefo Huw Stephens!

  1. Pingback: Deg Munud hefo Yr Eira! | Sôn am Sîn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s