Sôn am Wobrau!

GETHIN GRIFFITHS / CHRIS ROBERTS

GWOBRAU SaS

Mae’n anodd credu ei bod hi’n flwyddyn gyfan ers cyhoeddi erthyglau cyntaf Sôn am Sîn! Mae hynny’n golygu ei bod yn dymor gwobrwyo unwaith eto, ac yn gyfle gwych i edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu. Bydd y rhai ohonoch chi a wyliodd y fideo byw ‘nôl ym mis Rhagfyr yn gwybod ein bod ni wedi gwobrwyo uchafbwyntiau cerddorol 2016 yn barod, ond i’r gweddill ohonoch, dyma i chi restr cyflawn o enillwyr Gwobrau SaS cyntaf erioed!

Digwyddiad Gorau: Gig y Pafiliwn, Eisteddfod Genedlaethol y Fenni.

Arwr y Flwyddyn: DJ Bry

Gelyn y Flwyddyn: Pawb ganodd ‘Don’t Take Me Home’ mewn gig Cymraeg

Cyfyr Gorau: ‘Sylvia’ gan Georgia Ruth (y gwreiddiol gan Meic Stevens)

Band i’w gwylio yn 2017: Ffracas

Hoff Lyric: Cointreau, Cinzano, Champagne a Galliano, Cuba Libre, Martini, Triple Sec, Negroni, Jack Daniels a Vodka, Aftershock, Tequila, Gin, Vermouth, Lager, Lager, Lager, Lager – ‘Nadolig Alcoholig’ gan Hanner Pei.

Rhaglen Radio: Rhys Mwyn

Albwm: Alun Gaffey gan Alun Gaffey

Cân: Sai’n Becso gan Mellt

Artist: Super Furry Animals

Fel yr ydych chi’n gweld, mae ‘na ambell enw annisgwyl yn y rhestr, gyda’r Super Furry Animals, er enghraifft, yn cipio gwobr artist y flwyddyn. Ydych chi’n anghytuno? Cofiwch adael sylw ar waelod y dudalen, neu anfonwch negeseuon twitter i @sonamsinblog !

GWOBRAU’R SELAR

Nid SaS yw’r unig rai sydd yn awyddus i wobrwyo cerddoriaeth 2016, fodd bynnag. Ddydd Sadwrn nesaf, yr 18fed o Chwefror, bydd Aberystwyth yn gartref unwaith eto i hoff wobrau pobl ifanc Cymru, sef Gwobrau’r Selar! Mae’r flwyddyn yma yn bennaf gyffrous gan eu bod nhw wedi penderfynu gwobrwyo Geraint Jarman am ei gyfraniad anhygoel i gerddoriaeth Gymraeg dros y blynyddoedd. Mae hynny’n golygu bod y dyn ei hun wedi cytuno i berfformio yn Neuadd Pantycelyn ar y nos Wener. Gyda The Gentle Good yn cefnogi, bydd hon yn siŵr o fod yn un dda – ac mae peryg iddi fod yn well na’r noson fawr ei hun!

Yn ogystal, bydd Jarman yn sgwrsio am ei yrfa anhygoel yn y Llyfrgell Genedlaethol bnawn Sadwrn a bydd Rhys Gwynfor yn holi Dafydd Evans am Y Blew. Hefyd, bydd taith tywys o archif sain y Llyfrgell a ‘Golygathon’ wicipedia pop Cymraeg. Digon i ddiddori gîcs fel ni felly!

Yna, bydd y gwobrau yn cael eu cyhoeddi rhwng perfformiadau gan grwpiau fel Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog a CaStleS ar y nos Sadwrn, fel arfer. Mae’n lein-yp gwych o’r dechrau i’r diwedd, gyda rhai o hoff fandiau newydd SaS fel Alffa a Ffracas yn chwara’ yn gynnar yn y noson – mae werth cyrraedd mewn da bryd!

Dyma i chi’r rhestrau byr:

(* – SaS yn dyfalu!)

Cân Orau: ‘Gweld y Byd Mewn Lliw’ (Band Pres Llareggub)* / ‘Cyn i’r Lle Ma Gau’ (Y Bandana) / ‘Canfed Rhan’ (Candelas).

Gwaith Celf Gorau: Fel Tôn Gron (Y Bandana)* / I Ka Ching 5 (Amlgyfrannog) / IV (Cowbois Rhos Botwnnog)

Hyrwyddwyr Gorau: Clwb Ifor Bach* / Maes B / 4 a 6

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau: Tudur Owen / Huw Stephens / Lisa Gwilym*

Artist Unigol Gorau: Yws Gwynedd* / Gwilym Bowen Rhys / Alys Williams

Digwyddiad Byw Gorau: Gig y Pafiliwn* / Maes B / Gig Olaf y Bandana

Band neu Artist Newydd Gorau: Chroma / Ffracas* / Magi Tudur

Band Gorau: Candelas* / Sŵnami / Y Bandana

Offerynnwr Gorau: Osian Huw Williams / Gwilym Bowen Rhys / Meryn Lleu*

Fideo Cerddoriaeth Gorau: ‘Sgrîn’ (Yws Gwynedd) / ‘Bing Bong’ (Super Furry Animals)* / ‘Suddo’ (Yr Eira)

Record Hir Orau: IV (Cowbois Rhos Botwnnog), Fel Tôn Gron (Y Bandana)*, Kurn (Band Pres Llareggub)

Record Fer Orau: Tân (Calfari), Niwl (Ffracas), Propeller (Cpt Smith)*

Mae’r holl fanylion, ynghŷd â lein-yp llawn y noson ar wefan y Selar. Mae’r tocynnau yn mynd yn hynod o sydyn unwaith eto – cofiwch, mi’r oeddan nhw wedi gwerthu allan erbyn y noson llynedd! Welwn ni chi yno!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s