Trac y Dydd #36 – Sgrîn gan Yws Gwynedd

GETHIN GRIFFITHS


Mae enwebiadau Gwobrau’r Selar 2016 (a fydd yn digwydd ym mis Ionawr 2017) bellach wedi eu rhyddhau ac mae’r broses o bleidleisio wedi agor. Un o’r categorïau mwyaf diddorol eleni, i mi, yw ‘Fideo Gorau’ – wnes i ddim sylweddoli bod yna gymaint o artistiaid wedi gweld gwerth mewn creu fideo ar gyfer eu caneuon.

Mi es i i feddwl am beth mae fideo cerddorol yn ei wneud. Beth yw ei bwrpas? Ydy o’n ychwanegu rhyw haen newydd o ystyr i’r caneuon? Mae nhw’n gallu cadarnhau eich dehongliad chi o gân, neu’n gallu ei chwalu hefyd. Yn yr achos hwn, mae fideo dychmygus Yws Gwynedd a’i fand yn atgyfnerthu prif neges y gân, sef bod bywyd erbyn hyn yn digwydd ar sgrîn eich ffôn neu ddyfais tebyg.

Mi es i feddwl wedyn am sut ydan ni angen Thriller Cymraeg – ydan ni angen dance craze lle mae pawb yn gwybod y symudiadau i ryw gân? A wedyn nes i feddwl, ella ddim.

O ran y gân ei hun, mae perthynas gariadus Yws a Vampire Weekend yn parhau, ac mae hi’n beltar hafaidd arall o’r un brîd â Sebona Fi. Hefyd, unwaith eto, mae range lleisiol pensaer caneuon pop Cymru mor annaturiol o uchel, fel nad ydw i’n gallu cyd ganu heb wneud hynny octave yn is.

Cofiwch – bydd Yws yn chwarae yn Neuadd y Farchnad ar ôl y Nadolig (27/12/16)!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s