Trac y Dydd #33 – Dilyn Dylan gan Fflaps

CHRIS ROBERTS

rhywddydd.jpg

Mae dipyn o sôn wedi bod wythnos yma am gig fawreddog ‘Rhyw Ddydd un Dydd’ a ddigwyddodd 25 mlynedd yn ôl i ddoe. Fel un sydd yn rhy ifanC i gofio’r gig mae’n ddiddorol gweld yr enwau ar y poster. Mae’n debyg fod pob un o enwau mawr y sîn yn y cyfnod yna wedi chwara’r gig yn Pontrhydfendigaid. Mae rhai enwau fel Geraint Jarman, Maffia a Sobin yn gyfarwydd iawn i mi ond mae rhai nad ydwi erioed wedi clywed ei cerddoriaeth o’r blaen fel Gofodwyr Piws, Crumblowers a Ray Jones. Yn yr oes lle mae gymiant o gerddoriaeth i’w gael ar gwasanaethau fel Youtube a Spotify mae yno dal prinder o gerddoriaeth Cymraeg o cyn yr oes ddigidol ar gael. Mae gymaint o bobl yn ymddiddori mewn cerddoriaeth Cymraeg ar hyn o bryd, byddai’n wych petawni yn cael y cyfle i wrando ar mwy o’r hen sdwff, ar y petha wnaeth ddylanwadau ein harwyr cyfoes ni.

Ta waeth, wedi gweld y poster es i ati i chwilio am un o’r bandiau mwy obscure ar Spotify a wnes i ffeindio un cân gan Fflaps. Dwi’n meddwl mai Fflaps ydi un o’r enwau gora’ erioed ar fand. Mae’n enw cŵl, edgy, ffemenistaidd a doniol. Mae’n rŵd ond tydi o ddim môr afiach na allwchi ddweud o ar y radio. Brilliant!

Mae’n debyg mai sŵn new-wave, ôl-pync sydd i’r band, sŵn poblogaidd ar diwedd yr 80au pan ffurfiwyd y band. Mae’r Dilyn Dylan yn fy atgoffa i o Sex Pistols a Jilted John, ond mae’n amlwg bod gôl Fflaps yn llawer mwy nuanced na ‘gwneud gymaint o sŵn a phosib. Mae’n debyg fod Blondie hefyd wedi bod yn ddylanwad ar y band gyda Ann Matthews yn sianelu agwedd a presenoldeb Debbie Harry.

Hoffwn glywed mwy o Fflaps dwi am barhau i chwilio ond tan hynny fe wnai fwynhau Dilyn Dylan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s