Trac y Dydd #32 – Jack Kerouac gan Tynal Tywyll

GETHIN GRIFFITHS

TT.jpg

Rydym o hyd yn siarad am ‘sŵn’. Mae ‘na lawer i’w ddweud am y cysyniad, ac mae ‘na lawer o ddadlau os yw’r cysyniad yn bodoli o gwbl, hyd yn oed. Ond, yn aml, rydym ni’n medru dysgu llawer am artist o’u sŵn neu eu sain. Yn dibynnu ar y cyfnod neu sefyllfa penodol yr artist, mae elfennau gwahanol o wneuthuriad eu caneuon fel arfer yn sefyll allan fel prif ddynodydd y sŵn hwnnw. Er enghraifft, yn y chwedegau, petaech chi’n gwrando ar grwpiau fel y Beatles, mae’n debyg mai’r harmonïau lleisiol yw’r ‘dynodydd’ mwyaf amlwg. Efallai mai glam rock y saithdegau sydd yn mynd â’ch bryd – riffiau gitâr bachog, a pherfformiadau lleisiol eithaf camp, yw’r dynodydd yma.

I mi, mae ‘sain’ yr wythdegau yn hynod nodedig. Meddyliwch am grŵp fel y Smiths – efallai bod dau ddynodydd yma – twang y gitâr a thôn melfedaidd llais Morrissey. Mae’r dynodyddion hyn yn cyfleu’r wythdegau i ni i gyd. Rydym ni bron yn gweld rhyw raglen ddogfen â fideo (o safon gwael) o brotestiadau a streiciau diwydiannol y wlad, yna’n torri i un o areithiau Thatcher, yna’n torri i ryw grŵp ôl-bync neu’i gilydd yn perfformio ar lwyfan wedi ei oleuo gan oleuadau troellog pinc a phiws. Efallai bod hyn yn dangos mai’r cyfryngau a rhaglenni o’r fath sydd yn cadarnhau ein cyswllt ni rhwng sain clywedol a chyfnod neu sefyllfa, ond fodd bynnag, rydym ni i gyd yn creu’r darluniau hyn yn ein pen.

Mae’n anodd darganfod eich ‘llais’ artistig, ac yn anoddach byth creu rhyw fath o ‘sŵn’ lle mae’r gynulleidfa yn eich adnabod ohono yn syth. Er enghraifft, dim ond un sill o un gair oedd yn rhaid i Freddie Mercury ei ganu cyn i ni ei adnabod. Un o’r grwpiau Cymraeg â ‘sŵn’ neu ‘lais artistig’ mwyaf amlwg i mi, yw Tynal Tywyll. Mae rhywbeth, unwaith eto, yn twang y gitâr a llonyddwch prif lais Ian Morris sydd yn gwneud i mi fod eisiau bod deng mlynedd yn hŷn er mwyn i mi gael eu cofio! ‘Dw i wedi dewis eu hit ‘Jack Kerouac’ er mwyn arddangos y sŵn hwn – gwrandwch ar y picio cyson ar y gitâr â rhyw effaith chorus arno, a sylwch ar sut y mae gwead y llais yn meddalu i mewn i ryw lun dyfrliw nawdegau-cynnar.

Awe, a chi hefo’ch dynwarediadau gorau o Morrissey… neu o Tynal Tywyll!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s