Trac y Dydd Rhif #30 – Torra Fy Ngwallt yn Hir gan Super Furry Animals

GETHIN GRIFFITHS

SFA.jpg

Mi’r oeddwn i’n ddigon lwcus i osgoi problemau’r maes parcio yng Ngŵyl Rhif 6 eleni, ac oherwydd hynny, fe gefais weld SFA yn fyw am y tro cyntaf. Dwi’n cofio meddwl – waw, hogia o Fethesda di’r rhain! Pan gyhoeddodd y grŵp eu bod am chwarae yn Venue Cymru, Llandudno, dros gyfnod y Nadolig, roeddwn, yn sicr, yn gwybod fy mod eisiau eu gweld unwaith eto. Roeddwn i wedi ymgyfarwyddo â’r caneuon yn raddol dros y blynyddoedd, ac wedi dod yn hoff iawn o’u sain a themâu eu geiriau, ond bu i’w perfformiadau byw eu dyrchafu yn sylweddol ar fy rhestr o hoff fandiau.

Wrth astudio cerddoriaeth boblogaidd Gymraeg, mae’r Anifeiliaid yn bwnc trafod hynod ddiddorol. Yn ddi os, nhw oedd grŵp Cymraeg mwyaf dylanwadol yr ugain mlynedd diwethaf, a hynny gan iddynt arwain y gâd yn y cyfnod hwnnw â’r teitl erchyll, ‘Cool Cymru’. Roedd eu penderfyniad i ganu’n Saesneg yn cyflwyno problemau wrth drafod hunaniaeth gerddorol Gymraeg neu Gymreig, ac yn wir, yn gofyn cwestiynau am yr hunaniaeth Gymraeg yn y lle cyntaf.

Mae eu gyrfa yn cwmpasu ugain mlynedd erbyn hyn, sydd yn gwneud i chi deimlo’n hen, ‘dw i’n siwr, ac mae eu halbwm cyntaf, Fuzzy Logic (1996) yn dathlu’r pen-blwydd hwnnw eleni. Rhyddhawyd yr albwm unwaith eto i ddathlu’r pen-blwydd, a penderfynodd y grŵp mai’r albwm hon, ynghyd â Radiator (1997) oedd prif ffocws eu taith fyw ddiweddaraf. Mae’r ddwy albwm hon yn arddangos y Furries amrwd, ifanc, yn berffaith, a cheir yma ddwy albwm swreal sydd yn llawn o’r hiwmor a ddaeth i nodweddu cerddoriaeth y grŵp dros y blynyddoedd i ddod.

Nos Sadwrn diwethaf, felly, cefais eu gweld yn perfformio’r ddwy albwm yn eu cyfanrwydd. ‘Dw i’n eitha’ hoff o Fuzzy Logic, ac felly mi wnes i fwynhau’r rhan gyntaf yn fawr, ond mae’n rhaid cyfaddef bod y mwyafrif o’r gynulleidfa yn sicr yn aros am yr ail ran. Wedi iddynt droi at Radiator, mi newidiodd y gynulleidfa eu cywair, a chychwyn canu go iawn! Roedd yr hen ‘ogia hefo’u siacedi Cardiff City a’u hetiau bobl melyn wrthi’n gweiddi bob gair o bob cân (yn ogystal â chanu pob riff oedd y trwmped yn ei chwarae!), fel petai hi’n 1997 unwaith eto. Mi’r oedd ‘na ambell un yn brysur ar eu Instagram yn chwilio am emojis i gyd-fynd â ‘SFAOK’, wrth gwrs. Ond, mi’r oedd y visuals dyfeisgar yn haeddu llun neu ddau, mae’n rhaid dweud.

Mae trac y dydd heddiw yn dod o’r albwm Radiator, felly – awn i gyd yn ôl i nos Sadwrn… neu i 1997!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s