Trac y Dydd #29 – O Na Mai’n Ddolig Eto gan Frizbee

CHRIS ROBERTS

onmdde

Ydi, mae Rhagfyr y 1af wedi cyrraedd, ac felly dwi’n siwr bod rhai ohonoch wedi gwirioni yn cael rhoi’r cân Nadolig cynta’ na ‘mlaen heddiw wrth agor eich calendar adfent!  Y gân gynta i fi droi ati ‘leni oedd Trac y Dydd heddiw “O Na Mai’n Ddolig Eto” gan Frizbee.  Mae hon yn gan nadolig llawn hwyl sydd ddim yn rhy gawslyd ac yn ffordd dda o cael eich hun mewn i ysbryd yr wyl!

Mae’r gan yn ticio llawer o’r bocsys caneuon Nadolig gan gynnwys sôn am Bethlehem ac mae clychau yn gwneud yn ymddangos yn y gân! Er hynny tydi hi ddim yn rhy wahanol i weddill stwff Frizbee ac felly mae’n rhywbeth gall ffans selog o’r band ei fwynhau hefyd! Wrth gwrs, mae digon o ail-adrodd yma ac mae’r gytgan a’r darn pres wedi bod yn mynd o gwmpas fy mhen ers dyddiau lawer ar ôl i mi benderfynnu sgwennu am y gân yma ar Rhagfyr y 1af!

Trac ‘dolig sydd gennym heddiw, ond na phoner os nad ydych yn teimlo’n nadoligaidd eto bydd ein Trac y Dydd ni gymysgedd o ganeuon ‘arferol’ a caneuon dolig drwy mis Rhagfyr, rhywbeth i bawb!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s