Trac y Dydd #27 – Mor Ddrwg â Hynny gan Cowbois Rhos Botwnnog

CHRIS ROBERTS

COWBOIS.png

O’r holl fandiau gwych yn y SRG ar hyn o bryd, Cowbois Rhos Botwnnog yw’r un o’r rhaid sydd a’r lyrics mwyaf barddonol. Mae geiriau Iwan Huws yn hiraethus. Maent gyda naws hen ffasiwn iddynt fatha bod y canwr o oes wahanol, ond, eto, mae yno dal rhyw elfen sydd yn ei gysylltu hefo’r dydd presennol.  Mae ganddo ddoethineb amdano, fel person sydd yn hên cyn ei amser, ond nid y chwaith yn out of touch. Dyna sydd yn fy ngyrru i nôl at gerddoriaeth Cowbois eto ac eto.

Mae albwm diweddara’ y band, IV yn eu gweld nhw’n arbrofi hefo’u sŵn ychydig gan gyflwyno ystod ehangach o offerynnau yn eu caneuon. Mae’n braf gweld band yn gwthio eu ffiniau ychydig a trio gwneud rhywbeth gwahanol ond uchafbwynt yr albwm i mi ydi Mor Ddrwg â Hynny, cân sydd yn debycach i’r sŵn rydym ni wedi arfer ei glywed gan y band. Mae neges gryf yma am y byd modern. Cymdeithas lle rydym ni’n cau’r byd allan ac yn teimlo’n annobeithiol am y problemau mawr a ddim yn gwybod lle i ddechrau trio eu datrys. Rydym yn aml yn ei gweld hi’n haws cysuro ein hunain hefo pleserau syml  “mae’r byd lawr y lôn ond mae’r teledu’n y gwely”. Ond, nid beirniadaeth o gymdeithas sydd yma ond cyfaddefiant y gall y canwr, fel ni gyd, wneud mwy. Dwi’n teimlo rhywstredigaeth y canwr ac mae’r offerynau yn atgyfnerthu’r teimlad yn berffaith.  Cân i wneud ni feddwl yw ein Trac y Dydd heddiw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s