Trac y Dydd #26 – Yn Harbwr San Francisco gan Gwyneth Glyn


Mae hi’n hwyr ar nos Lun a does dim ond llais sydd yn addas i’ch paratoi at ddydd Mawrth – Gwyneth Glyn.

Mae J Glynne Davies yn gyfrifol am rai o’n clasuron mwyaf enwog – Fflat Huw Puw yn enghraifft cymwys iawn. Roedd yn ysgrifennu geiriau i hen alawon, ac yn creu priodas berffaith rhyngddynt. Efallai nad yw Harbwr San Francisco yn un o’r rhai mwyaf enwog, ond mae’n sicr yn un o’r hyfrytaf.

Mae gan Gwyneth Glyn allu i ganu set byw ar ei phen ei hun, gan wneud i dri chwarter awr deimlo fel munud. Dwi’n cofio clywed y gân hon yn fyw am y tro cyntaf mewn rhyw ‘Steddfod ne’i gilydd a trio cofio am amser maith be odd hi. Pan nes i ddod ar ei thraws ar albwm ‘Codi Angor’ – teyrnged i J Glynne, heddiw, doedd gen i ddim dewis ond ei phenodi’n drac y dydd #26.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s