Trac y Dydd #25 – How to recognise a work of art gan Meilyr Jones

CHRIS ROBERTS

meilyr_jones_jan16

Mae Trac y Dydd heddiw yn dod oddi ar 2013 gan Meilyr Jones, enillydd y Welsh Music Prize eleni.  Mae’r wobr yn gwbl haeddianol. Mae 2013 yn gampwaith hollol epig, gyda’r sŵn cerddorfaol cyfoethog yn gowbrwyo’r rheini sydd yn mynd yn ôl i’r albwm i wrando tro ar ôl tro.

Cafodd 2013 ei ysbrydoli gan yr amser a dreuliodd Meilyr yn Rhufain ar ôl i Race Horses ddod i ben. Mae’n amlwg bod ystod eang o ddylanwadau ar yr albwm gyda cyfeiriadaeth di-ri  tuag at bob math o gerddoriaeth pop a clasurol drwyddi draw sydd yn ei gnweud hi’n dipyn o helfa drysor i geeks cerddorol. Dim rhyfedd felly iddo gael adolygiadau cadarnhaol o lefydd megis The Guardian a Clash. Nid yw hyn yn golygu ei bod hi’n albwm anodd o bell ffordd ac mae digon i gael eich dannedd mewn iddo yn syth bin!

Un o’r caneuon mwyaf poplyd ar yr albwm ydi’r gân agoridadol ‘How to Recognise a Work of Art’. Mae’r gân yn eich tynnu chi mewn o’r cychwyn wrth iddo gyflwyno ei hun mewn llais pwysig gyda acen received pronunciation. Mae llawer o’r adolygiadau yn cymharu sŵn y gân yma hefo Dexy’s Midnight Runners ar eu gorau, dipyn o ganmoliaeth! Mae’r gerddoriaeth yn eniwedig sŵn y prês yn llawn hwyl ac yn sicr o rhoi gwen ar wyneb unrhyw un.

Ond, wrth wrando yn astud ar y geiriau mae Meilyr yn amwlg i weld mewn trafferth yma.  Mae’r lyrics yn sôn am y frwydr i fod yn authentic yn y byd sydd ohoni ac hefyd pa môr barod ydi eraill i drio tywllo!  Mae’r themau o fame culture a celf sydd yn boblogaidd heddiw ond ddim hefo gwerth hir dymor (Here today gone tomorrow) yn rhai sydd yn codi dro ar ôl tro yn yr albwm ac mae Meilyr Jones yn cyfrannu at y sgwrs ehangach rydym ni fel diwylliant yn ei gael ar hyn o bryd am natur celf.  Mae dyfnder amlwg yn yn 2013 yn gerddorol ac yn y geiriau.

Mae cyfle i weld Meilyr Jones yn fyw yn y dyfodol agos! Mae’r holl dyddiadau i’w gweld ar ei wefan  ond yn Ngymru mae’n perfformio yn Pontio ar y 10fed o Ragfyr ac yn Caerdydd ar yr 8fed o Fawrth! Dwi wedi bod yn torri bol i weld sut mae’r albwm yn gweddu’n fyw ers ei chlywed am y tro cyntaf ar gychwyn y flwyddyn, gobeithio na gai fy siomi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s