Trac y Dydd #24 – Chwarae dy Gêm gan Anweledig

GETHIN GRIFFITHS

anweledig

Yn ystod ymarferion sioe ieuenctid Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012, Sbri!, oedd y tro cyntaf i mi glywed y gân hon gan Anweledig. A minnau’n gyfarwyddwr cerdd ar drydydd sioe y gyfres, Sbri! 3, mae’r gân hon yn addas i mi ei gwneud yn drac y dydd rhif 24.

O’r cord major seventh cyntaf, mae’n mynd â fi yn ôl i’r cyfnod hwnnw o ddysgu llinellau fy nghymeriad yn y sioe, yn ogystal â cheisio adolygu at fy arholiadau Lefel A. Ar un llaw, roedd yn gyfnod o bwysau mawr ar ein hysgwyddau ni i gyd, ond eto, mae ‘na rywbeth melys am y cyfnod y buaswn i’n hoffi ei gael yn ôl, rywsut. Mae caneuon yn medru gwneud hynny i chi, yn dydy? Mae’n mynd â fi yn ôl i gyfnod penodol, ac nid y gân a’i thestun sy’n gwneud hynny, ond yr ystyr newydd yr ydym, fel gwrandawyr, yn rhoi iddi. Mae’r modd yr ydym ni’n derbyn ac yn ystyried caneuon mor hanfodol â’r gân ei hun, a dyma sydd yn sicrhau bod cerddoriaeth, neu unrhyw gelfyddyd, yn ran holl bwysig o’n bywydau ni i gyd.

Mae’r geiriau mor ymosodol, mor anifeilaidd, ac mae’r synnwyr o rwystredigaeth i’w deimlo wrth i un ‘edrych i fyw llygaid’ y llall, a’i gyhuddo/ei chyhuddo o ystyried teimladau’r cymeriad fel rhywbeth i chwarae â hwy. Mae’r holl ddarluniau a grëir drwy’r gân yn fyw, ac yn hawdd i’w dychmygu.

Yn ogystal â hynny, mae’r gwrthgyferbyniad cryf rhwng ysgafnder ffwrdd-â-hi y bennill, sydd bron yn jazz o ran ei naws, ac ymosodiad cadarn y gytgan heintus, sydd yn bloeddio ‘Ti’n licio chwara’ dy gem!’. Yn sicr, mae’r mwyafrif ohonom yn adnabod Anweledig am eu caneuon ysgafn, reggae neu ska-aidd, ‘Pawb yn deud bo hi’n bwrw glaw’, a.y.y.b. Ond, dyma yw’r gân, i mi, sydd yn dangos gwir ddyfnder a sylwedd y grŵp ar ei orau.

Diolchwch i fi wedyn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s