Trac y Dydd #21 – Disgyn Amdanat Ti gan Catrin Herbert

CHRIS ROBERTS

herbertx

Ar ddiwrnod oer a gwlyb mae Trac y Dydd heddiw ‘Disgyn Amdanat Ti’ gan Catrin Herbert fel cwtch cerddorol. Er mai dim ond pum mlynedd sydd wedi pasio ers rhyddhau’r EP ‘Y Gwir. Y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau’ mae’n barod yn swnio o’i chyfnod. Mae estheteg un merch, gitâr a homemade backing track yn nodweddiadol o’r adeg pan mai MySpace oedd y lle i fynd i ffeindio’ch hoff artist newydd. Efallai bod y gân yn swnio gymaint o’i chyfnod i fi hefyd gan bod y lyrics yn cyfleu’r teimlad o gael crush yn eich harddegau cynnar yn berffaith.  Weithiau mae’n neis gallu meddwl yn ôl at yr adeg pan mai’r unig beth oedd yn eich poeni chi oedd bod Sara ddim yn sbio arno chi ddwywaith yn y cantîn a bod Lois ddim yn ateb eich negeseuon MSN!  Mae’r gân yma fel y fersiwn cerddorol o comfort food i mi, union be’ sydd ei angen ar ddiwrnod fel heddiw!

Gyda’r holl ail-adrodd a’r la la la’s heintus mae Disgyn Amdanat Ti yn gân hawdd iawn i wrando arni ac i gael yn sownd yn eich pen. Mae’n rhaid i mi gyfaddef mai un rheswm i mi ddewis hon fel Trac y Dydd heddiw ydi gan fy mod i wedi ei chlywed ar y radio bore ‘ma a rwan dwi methu anghofio amdani. Ymddiheuriadau mawr os ydi’r ‘run peth yn digwydd i chi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s