Y label newydd mwyaf cyffrous? Decidedly.

logo

Mae ‘na lawer ohonom yn siarad am y diffygion mewn cerddoriaeth Gymraeg. Ond faint ohonom sydd yn fodlon gwneud rhywbeth amdano? Yn yr wythdegau, roedd artistiaid ‘amgen’ fel Datblygu a’r Anhrefn, er eu bod yn denu sylw, yn methu â sicrhau cytundebau â’r label mwyaf yng Nghymru. Felly, creu labeli annibynnol (hynny yw, mwy annibynnol byth!) oedd yr unig ffordd ymlaen iddynt. Roedd twf y byd ‘tanddaearol’, a roddodd lwyfan i grwpiau newydd fel Y Cyrff a Ffa Coffi Pawb fagu eu crefft, yn golygu bod yna rhyw ddeuoliaeth newydd, od, yn perthyn i’r sîn roc Gymraeg. Mewn ffordd, os yw’r sîn yn medru cynnal un yn y selar o dan ei lloriau, mae’n dangos bod yna rhyw strwythur i fod yn falch ohoni.

Ond, heddiw, er bod cerddoriaeth ‘amgen’ yn cael ei gymeradwyo’n frwd ar brydiau, mae diffygion yn dal i fodoli. Cama Decidedly i’r adwy. Er i Mark a Gruff drafod sefydlu label ers rhai blynyddoedd, bu i’r freuddwyd ddod yn wir ar ôl iddynt weld dau grŵp yn chwarae yng nghlwb y Parrot yng Nghaerfyrddin. Mae’r ddau ohonynt yn gefnogwyr brwd o gerddoriaeth a cherddorion, a’r mentrau cerddorol hyn sydd yn ganolbwynt i’w gweithredoedd. Mae’r ddau yn defnyddio labeli fel Factory, Peski, Shape ac Invada fel eu dylanwadau, ac yn wir, maent yn rhoi rhyddid creadigol llwyr i’w hartistiaid. I sicrhau hynny, penderfynodd y ddau mai menter di-elw fydd Decidedly.

Ein nod yw cynorthwyo, nid rhwystro, a rhoi llwyfan i artistiaid esgyn ohono.

Er mwyn rhoi llwyfan i’r grwpiau hyn, mae’r label wedi penderfynu rhyddhau senglau gan eu holl artistiaid yn barod, yn rhad ac am ddim, ar y we. Mae Adwaith, Hotel Salto ac ARGRPH yn restr gwbl amrywiol o artistiaid sydd â’u llygaid ar arbrofi â cherddoriaeth boblogaidd. Nid yw’r label yn ymwrthod â ffurfiau corfforol o gyhoeddi, fodd bynnag, a bydd senglau 7” yn cael eu gwerthu ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Yr artist cyntaf o’r rhestr i mi eu clywed oedd Adwaith. Dyma lle mae Decidedly, a’r grŵp eu hunain, yn gweithredu ar un o ddiffygion amlwg y Sîn Roc Gymraeg. Gan eu bod yn grŵp o ferched yn unig, a hynny’n lleisiol ac yn offerynnol, maent yn syth yn un o ein grwpiau mwyaf cyffrous, a mwyaf arloesol. Mae Gwenllian Anthony (Gitâr fas, Mandolin), Hollie Singer (Llais, Gitâr), Eva Chelsea Free (Llais) a Heledd Owen (Drymiau) eisoes wedi’i clywed ar Radio Cymru gyda’u sengl ‘Pwysau’, a bu i mi ei hadolygu ar gyfer rhifyn diwethaf Y Selar. Mae’r sylwadaeth gymdeithasol yn gyfredol ac yn amserol, ac mae eu portread ôl-werin, di-gytgan o’r pwysau sydd ar bobl ifanc yn gyffredinol yn gyrru ias, yn sicr. Nid yw’n syndod eu bod yn enwi grwpiau fel Datblygu, The Velvet Underground a Johnny Cash fel eu dylanwadau, ac yn wir, maent wedi bod yn gweithio â Pat Datblygu er mwyn creu eu demos cyntaf.

Mae sain Hotel del Salto yn.. wel.. yn cŵl. Mae ei bop arbrofol, lled-nostalgic, yn cyd-fynd yn berffaith â’i eiriau swreal sydd yn edrych tuag at gyfeiriad David Bowie. Mae ARGRPH yn enw cyfarwydd, ac er bod Emyr Siôn Taylor wedi rhyddhau un sengl gyda Chlwb Senglau’r Selar yn flaenorol, mae bellach yn un o arfau mwyaf talentog Decidedly. Mae ei sengl gyntaf ar y label, ‘Tywod’, yn amlwg wedi ei dylanwadu’n fawr gan gerddoriaeth syrff-roc, vibe-rock, ac nid yw’n syndod mai Llŷr Pari, Geth Davies a George Amor o grwpiau fel Sen Segur a Palenco yw’r band sydd yn cyfeilio iddo. Maent hefyd wedi derbyn sylwadau ffafriol iawn gan gylchgrawn Buzz, sydd i’w gweld yma.

Y peth mwyaf trawiadol am Decidedly i mi yw eu delwedd bwriadol, sydd yn dangos ôl meddwl ac ôl gwaith trylwyr. Mae datganiadau unigol i’r wasg am bob artist a sengl yn cyflwyno straeon cefndirol hynod afaelgar, sydd bron fel darnau o gelfyddyd yn eu hunain. Yn sicr, mae’n rhaid i Decidedly barhau i weithio’n galed er mwyn derbyn sylw a hygrededd yma yng Nghymru, ond mae mwy na photensial yma i greu rhywbeth gwerth chweil. Mae’r ffaith eu bod eisiau, ac yn bwriadu, bod yn gwbl wahanol yn chwa o awyr iach i unrhyw un sydd wedi ‘laru ar yr un hen bethau. Mi fydda’ i yn edrych ar ambell label weithiau, a meddwl, ‘Petawn i’n artist ifanc, newydd, ‘efo’r label yna faswn i’n hoffi bod’. Yn bendant, mae Decidedly ar y rhestr hwnnw.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s