Trac y Dydd #20 – Sylvia gan Georgia Ruth

georgia-ruth

Yn aml iawn, yn y car fydda i pan fydda i’n gallu gwrando ar gerddoriaeth yn iawn. Dyma lle’r oeddwn i pan glywais i y fersiwn hon o glasur Meic Stevens. Roeddwn i’n gwybod mai cân Meic oedd hi, ac yn adnabod llais Georgia Ruth yn syth, ond doeddwn i ddim yn barod am yr hyn oeddwn i am ei glywed am y pum munud nesaf. Mae picio cyson ar y gitâr drydan yn sŵn mor nodedig erbyn hyn, diolch i Iwan Huws a Cowbois Rhos Botwnnog, ac mae eu trefniannau a’u offerynniaeth ysgafn hwy yn gyfeiliant hyfryd i unrhyw gân. Ond, am ryw reswm, mae rhywbeth am Sylvia sydd yn cynnig ei hun yn berffaith i ymdriniaeth Georgia o’i chaneuon.

Mae’r gytgan yn cyrraedd rhyw uchafbwynt od, sensual, ar y geiriau ‘fel diferyn o ddŵr’, ac mae hynny’n ran o gyfrinach Meic Stevens, heb os. Mewn nifer o’i ganeuon, mae ei benillion geiriog yn gwneud lle i gytgan hollol syml, effeithiol ac i’r pwynt. Beth am Victor Parker? Pa mor syml ydi ‘Gwin a mwg a merched drwg, o ie, o ie, o ie?’. Mae wedi perffeithio’r balans rhwng eglurder y bennill a symlder y gytgan, yn sicr. Pwy well i amlygu hyn na Georgia Ruth? Ydi, mae ‘diferyn o ddŵr’ yn rhoi ias wrth i Meic ei ganu, ond am ryw reswm, mae llais unionsyth, gwerinol, di-ffws Georgia yn mynd â’r uchafbwynt hwn i uchelfannau eraill.

Roeddwn i wrthi yn harmoneiddio fel dyn gwirion wrth glywed y gân am y tro cyntaf ac yn eithaf gutted nad oedd na unrhyw harmonïau ar y trac ei hun, er mwyn i mi gyflawni’r harmonïau mwy cymhleth. Roeddwn i’n teimlo hyn, yn enwedig, yn y gytgan olaf pan mae Georgia ei hun yn ‘harmoneiddio’ heb yr alaw. Ond, wedi meddwl, mae rhywbeth gwbl hudol am un llais yn traethu, yn enwedig y llais unigol hwn.

Mae’r trac wedi ei gynnwys ar albwm ddiweddaraf Georgia, Fossil Scale (2016). Mae’n sefyll allan gan mai dyma’r unig drac Cymraeg, ac yn wrthgyferbyniad cryf â chaneuon mwy egnïol ac arbrofol fel ‘Fossil Scale’. Prynwch – ond peidiwch â disgwyl Week of Pines rhif 2!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s