Trac y Dydd #19 Isho bod yn rhywun gan Cofi Bach a Tew Shady

CHRIS ROBERTS

img_0551

Mae’n teimlo fel bod Mr Phormula ar ben ei hun y dyddiau yma yn chwifio’r faner ar gyfer hip-hop Cymraeg. Ond nid felly y mae hi wedi bod erioed, roedd hip-hop Cymraeg yn ei anterth yn y noughties ac roedd Cofi bach a Tew Shady yn nghanol y bwrlwm.

Mae cerddoriaeth y ddeuawd yma o Gaernarfon yn llwyddo i gyfleu bywyd yn y dre’ yn ffantastig. Mae’u geiriau nhw yn gritty ar adegau ond tydyn nhw byth yn gor-ddeud eu rhwystrau ac mae bob tro’n dda gweld cerddorion sydd ddim yn ofn cymryd siot tuag at y sefydliad. Hiwmor y cofi sydd yn serennu yn llawer o’u caneuon, tydi Cofi Bach ddim yn cymryd ei hun yn rhy o ddifri a does ganddi ddim ffiltr o gwbwl. Mae’u caneuon yn adlewyrchu sgyrsiau bob dydd Caernarfon. Tydi Cofi Bach heb newid ei iaith er mwyn cyrraedd cynulleidfa, mae’r ffaith ei bod hi’n defnyddio iaith bob dydd pobl Caernarfon yn ychwanegu haen o onestrwydd i’r caneuon.

Mae ‘Isho Bod yn Rhywun’ yn cyfleu pob un o’r elfennau sydd yn gwneud Cofi Bach a Tew Shady mor wych. Mae Cofi Bach yn cychwyn drwy rapio am ei phroblemau iechyd meddwl cyn mynd ymlaen i egluro ei phroblem hefo cymdeithas. Tydi hi ddim yn ffitio mewn hefo’r rheini mae hi’n ei weld yn dewis peidio gweithio i gael pres dôl ond mae’r snobs hefyd yn ei chorddi hi. Drwy hyn i gyd mae hi’n ddi-flewyn ar dafod, crude, a hynod o ddoniol! Mae cymaint yn cael ei ysgrifennu yn ddiweddar am y rhaniadau yn ein cymdeithas. Mae’n amlwg fod Cofi Bach wedi gweld hyn yn Nghaernarfon blynyddoedd ynghhynt.

Mae’r gerddoriaeth hefyd yn arbennig, y cynhyrchu minimalistig yn amlwg yn cymryd dylanwad o’r sîn hip-hop draw yn America ond hefyd yn fy atgoffa i ychydig o Datblygu. Mae hip-hop wedi bod yn genre macho iawn ar draws y byd felly mae’n braf fod merch wedi arwain y gad yn y sîn yn Nghymru. Mae’n bechod nad ydi Cofi Bach a Tew Shady yn actif bellach, bysa’n diddorol gweld sut y buasent yn ymateb i 2016 a sut mae’u persepectif nhw wedi newid dros amser.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s