Trac y Dydd #16 – Pan Na Fyddai’n Llon gan Yr Eira

GETHIN GRIFFITHS

yr-eira

Mae penwythnos trwm yng Nghaerdydd dal i ddweud arna’ i, ac felly ‘dw i’n troi at rywbeth saff heddiw, does gen i ddim yr egni i ymchwilio i ddim byd newydd. Ond, cân dda yw cân dda a dyma gawn ni heddiw.

Mae albwm I Ka Ching 5 yn gwneud trydydd ymddangosiad yn ein rhestr ar gyfer Trac y Dydd heddiw. Mae’r fath amrywiaeth a geir arni yn ran o’i llwyddiant, ac felly nid ydym yn ymddiheuro am hyn! Ar ôl clywed y gân hon am y tro cyntaf, roedd yn rhaid i mi ei chlywed eto, a hynny am ddau reswm. Y cyntaf, heb os, yw’r gytgan. Mae mor egnïol, mae’n hynod effeithiol fel cân i redeg iddi. Felly, mae hon yn un sydd ar fy rhestr chwarae personol er mwyn fy annog i redeg yn bellach nac erioed. Yn ail, mae’r riff yn y gitâr yn ystod y gytgan hon (sy’n un o gryfderau mwyaf yr Eira yn fy marn i), jest yn cŵl. Mae ‘na rywbeth lled-syrffaidd amdani, ac mae’r effeithiau sydd ar y gitâr yn fy atgoffa o’r cyfnod lle’r unig beth o’n i’n wrando arno oedd albwm gyntaf Peace.

Er nad yw’r geiriau yn golygu unrhyw beth i mi nac yn fy nharo yn fy wyneb gyda neges gref am fywyd, mae’r gerddoriaeth ar ei phen ei hun yn hen ddigon i mi ddewis y gân fel fy nhrac heddiw. Mae ‘na sï fod yr Eira yn gweithio ar ryw fath o albwm – mwy o ‘Pan Fyddai’n Llon’s arni, i mi, plis. Diolch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s