Trac y Dydd #14 – Cysgod Cyfarwydd gan Mellt

GETHIN GRIFFITHS

mellt

Un o fy hoff grwpiau ar hyn o bryd yw Mellt. ‘Dw i’n cofio eu gweld a’u clywed nhw am y tro cyntaf ger wal yr Anglesey yn ystod Gŵyl Arall 2014, ac er mai cychwyn ar eu crefft yr oedden nhw bryd hynny, roeddwn i’n gwybod eu bod am fynd i’r cyfeiriad cywir. Ers hynny, mae’r triawd o Aberystwyth wedi adeiladu eu delwedd a’u sain eu hunain, a hynny, yn rhannol, o ganlyniad i’w lle ar brosiect Gorwelion 2015. Nid yw’r grŵp wedi rhyddhau rhyw lawer yn ystod y ddwy flynedd, ond mae’r hyn y MAENT wedi ei ryddhau yn wirioneddol wych…

Heb os nac onibai, anthem Mellt i mi yw ‘Cysgod Cyfarwydd’. Er fy mod yn hoff iawn o’u sengl diweddara’, ‘Sai’n Becso’, mae ‘na rywbeth yn sain ac agwedd ‘Cysgod Cyfarwydd’ sydd yn gwbl oesol. Efallai mai rhywbeth yn y gitâr ydyw, â’r sain distortion ysgafn, â’r riffs indi-pync, neu efallai’r slapback ar bregeth y prif lais sydd yn fy nenu’n ôl i’r gân dro ar ôl thro. Efallai, fodd bynnag, mai’r geiriau a’r agwedd ifanc, annibynnol, gyfoes sydd yn gwneud i mi fod eisiau torri drwy’r ffenestr agosaf a rhedeg am y ffin. ‘Does dim angen caniatâd, dwi’n ddigon hen nawr’ – waeth bynnag faint oed ydych chi, rydych chi’n ddigon hen i chi eich hun – a does dim angen caniatâd arnoch i fod yn chi eich hunain. Ai dyma yw neges Mellt? Mae’n wyrth bod y ffenest ‘na dal mewn un darn erbyn diwedd y gân.

Ydych chi yn ardal Caerdydd y penwythnos hwn? Mynd i un o’r gemau – neu’r ddwy? Beth am fynd i weld Mellt gydag Estrons a Cpt. Smith yng Nghlwb Ifor Bach nos Wener (manylion yma)? Mae’r grŵp yn weithredol tu hwnt yn ardal y Brifddinas yn ddiweddar – petha’ lwcus da’ chi yn G’didd ‘na.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s