Trac y Dydd #13 – Gweld Y Byd Mewn Lliw gan Band Pres Llareggub

CHRIS ROBERTS

bpll0

Mae gan Gymru hen draddodiad o fandiau pres, gwych, llwyddiannus. Rhyfedd felly bod neb wedi mentro yn gynt i fewnforio band pres hip-hop. Rhyw dair mlynedd yn ôl ymddangosodd gweledigaeth Owain ‘Messner’ Roberts, Band Pres Llareggub – yn gwneud covers Super Furry Animals yn wreiddiol. Wedyn cafwyd cerddoriaeth wreiddiol gan y band, gyda’u EP, Bradwr, a’u halbwm, Kurn. Mae’r band yn cydweithio hefo nifer o leisiau arbennig gan gynnwys Amlyn Parry, Mr Phormula, Lisa Jên a Alys Williams i greu eu cerddoriaeth unigryw. Mae’r lleisiau yma yn rhoi nodwedd arbennig i gerddoriaeth y band sydd yn eu gwneud nhw yn amhosib i anwybyddu, yn enwedig lyrics ffraeth a doniol Amlyn.

Mae Gweld y Byd Mewn Lliw yn sefyll allan fel un o goreuon y band, mae’r tempo drwm a bas, rapio bachog Mr Phormula a llais acrobatig Alys Williams yn swnio’n ofnadwy o gyfoes, fel rhywbeth o’r siartiau pop ond eto yn hollol naturiol i’r band. Mae yna gymaint yn mynd ymlaen yn y gân yma ac maent wedi gallu plethu pob elfen efo’i gilydd yn feistolgar. Mae gan bob offeryn a phob llais fomentau bach quirky o gwmpas prif gorff y gân, a ‘dw i’n sylwi ar rywbeth gwahanol bob tro. Mae’n gân bop hollol berffaith.

Heddiw fe gyhoeddwyd bod Band Pres Llareggub wedi derbyn nawdd gan Cronfa Lansio Gowrelion er mwyn recordio mwy o gerddoriaeth. Llongyfarchiadau i’r holl fandiau ac artistiaid a fu’n llwyddianus eleni. Mae’r sîn gerddoriaeth yn Nghymru yn ffynnu ar hyn o bryd. Mae’n wych gweld cefnogaeth yn cael ei roi i artistiaid, a hynny ar gyfer pob math o weithgareddau fel recordio a teithio, ond hefyd pethau llai amlwg sydd yn rhan bwysig o fod mewn band fel cyhoeddusrwydd. Mae rhestr eleni yn wych ac yn amrywiol, alla’ i ddim disgwyl gweld ffrwyth eu prosiectau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s