Trac y Dydd #12 – Rhywbeth o’i Le gan Huw Chiswell

GETHIN GRIFFITHS

chiz

Un o ganeuon mwyaf dramatig yn hanes cerddoriaeth Gymraeg yw Trac y Dydd rhif 12. Mae’r gân mor adnabyddus am ei rhagarweiniad trawiadol ag ydyw am ei chytgan oesol a chofiadwy – mae ‘Rhywbeth O’i Le’ yn typical Chiz o’r caniad cyntaf ar y gloch hyd at y cord olaf gan yr offerynnau pres.

Fel un sydd wedi byw yn neuadd JMJ, mae Huw Chiswell yn ffigwr cerddorol hollbwysig. Heblaw am anthem Clwb Cymru, ‘Y Cwm’ (er mai dim ond y gytgan mae pawb yn ei wybod, ac, yn wir, does neb yn gwybod be’ ddiawl i wneud yn ystod adran y band pres yn y canol), ‘Rhywbeth O’i Le’ yw un o ganeuon mwyaf poblogaidd y criw i’w chanu a’i mwynhau. Mae’r gytgan mor hawdd i’w chanu a’i gweiddi – ac ers dyfodiad y wê, mae’n debyg bod pob Cymro neu Gymraes wedi ei chanu tra’n chwilio am fargeinion ar Ebay.

Ond, rhywle y tu ôl i’r waedd feddwol… ‘I BEEEE’… mae ‘na ryw neges ddifrifol yn cuddio. Yn rhywle. Mae’r cwestiwn mawr yn atsain ym Mhensarn, cofiwch – nid cân ffwrdd-â-hi ‘mo’r anthem hon. Mae ‘na gwestiwn oesol am werth a moeseg rhyfela fel cysyniad, a’r modd y mae teuluoedd yn colli eu haelodau o ganlyniad iddo. Er mai’r trafferthion yng Ngogledd Iwerddon oedd achos marwolaeth Deio yn y gân hon – gall unrhyw filwr fod yn Ddeio, a gall Gogledd Iwerddon fod yn unrhyw leoliad rhyfelgar heddiw.

Dyma ni un o anthemau heddwch mwyaf effeithiol ail hanner y ganrif ddiwethaf. I Be?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s