Trac y Dydd #11 – Cerrig yr Afon gan Iwcs a Doyle

CHRIS ROBERTS

cover170x170

Ynghyd â Tony ac Aloma a John ac Alun, Iwcs a Doyle ydi un o ddeuawdau mwyaf eiconig cerddoriaeth Cymraeg, a hynny ar ôl prin bod hefo’i gilydd am dair mlynedd.  Yn ôl tudalen wikipedia y band, ar un adeg eu albwm nhw, Edrychiad Cynta, oedd yr albwm Gymraeg a werthodd y mwyaf o gopiau erioed! (Mae’r record yna bellach wedi ei dorri gan Mwng, wrth gwrs.). Mae’n hawdd gweld pam bod eu cerddoriaeth mor boblogaidd, mae yna apêl eang, hawdd i wrando arno, ac wrth gwrs mae, mor, mor catchy! Mae’n siom fawr eu bod nhw wedi chwalu mor fuan, pwy a wŷr be’ fysa nhw wedi mynd ymlaen i’w wneud.

Cerrig yr Afon, enillydd Cân i Gymru yn 1996 (y Gân i Gymru ora erioed yn fy marn i!) ydi’r gân a ddaeth a’r ddeuawd i amlygrwydd am y tro cyntaf. Y peth sydd yn neidio allan am y gân ydi faint o ail-adrodd sydd ynddi, mae’n hawdd ei chael hi’n styc yn eich pen am dyddia’ a dyna ydi pwêr y gân! Mae yna bob math o ganeuon da. Na, tydi Cerrig yr Afon ddim yn dro-bwynt mewn cerddoriaeth Cymraeg, nac ychwaith yn dweud unrhywbeth wrthym am natur ddynol, ond does dim rhaid i bob cân dda wneud hynny. Mae Cerrig yr Afon yn hwyl, ac, yn bwysicach na dim, ma’ pawb yn ei ‘nabod hi sydd yn ei gwneud hi’n gân berffaith i gyd-ganu diwedd noson!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s