Trac y Dydd #5 – Promenâd gan Ysgol Sul


GETHIN GRIFFITHS

Mi gymrodd hi dipyn i mi ddod i arfer ag Ysgol Sul. Mi gymrodd hi dipyn i mi berswadio fy hun fy mod i’n hoffi’r sŵn syml, llonydd, cyson, a oedd yn nodweddu eu cerddoriaeth gynnar. Ond rwan, fedra’ i ddim cael digon. Maen nhw’n acquired taste yn sicr, ond munud y cewch chi’r blas, bydd yn rhaid i chi fynd am ail gwrs.

Mae Promenâd yn un o ganeuon cyflymaf a mwyaf rhythmig y grŵp o’r gorllewin, sydd yn wrthgyferbyniad cryf â’r hyn a welir ar eu EP diweddaraf, Huno. Fodd bynnag, fel trac ar gasgliad I Ka Ching 5, mae’n cymryd ei lle yn addas gyferbyn ag ymdrechion ambell i grŵp arall i arbrofi.

Mae rhywbeth mor hawdd, mor care-free am y gerddoriaeth, sydd yn creu eironi rhyngddi a’r geiriau. Ar olwg gyntaf, mae’r geiriau’n ymddangos i fod yn ddigon ysgafn – mynd am dro ar hyd y Promenâd, ond yna cawn wybod, ‘Duw, dwi’n poeni’n aml iawn’. Efallai mai unigolyn sydd wedi cyrraedd pen ei dennyn sydd yma, sydd wedi penderfynu dweud, ‘Stwffia fo’.

Mae ‘na amryw o fandiau, am ryw reswm, yn cael moment Gavin and Stacey-aidd/Inbetweeners-aidd – dyma ni Ysgol Sul yn cael eu moment hwythau gyda ‘Promenâd’.

Ac os nad ydych wedi gwneud yn barod – Prynwch gopi o I Ka Ching 5!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s