Trac y Dydd #4 – Môr o Gariad gan Meic Stevens

CHRIS ROBERTS

tracydydd

Un o’r caneuon serch Cymraeg mwyaf adnabyddus yw ein Trac y Dydd heddiw, Môr o Gariad gan Meic Stevens. Mae’r gân yn delio hefo un o themau oesol celfyddyd Gymraeg – hiraeth. Hiraeth sydd yma am hen berthynas, a sut mae popeth arall ym myd y canwr wedi diflannu hefo’r berthynas yma. Mae hanfod y gân yn hynod drist, ac mae’r gwrandawr yn cydymdeimlo â’r trwbador torcalonnus sy’n canu am wydrau a strydoedd gwag. Er, tua’r diwedd cawn nodyn o obaith “serch hynny mae’n rhaid byw” ac mae syniad, efallai, y gwnaiff y canwr ffeindio rhywun arall i roi môr o gariad iddynt cyn hir. Mae’r alaw gitâr clasurol yn arbennig o swynol, a llais unigryw Meic Stevens yn hynod deimladwy yn y gân. Mae’r gwrthgyferbynniad rhwng mwynder y gitâr a llais amrwd y canwr yn gweithio yn arbennig i gyfleu y gwahaniaeth rhwng hyfrytwch y hyn a fu gyda sut mae’n teimlo nawr (nid i ddweud bod llais Meic Stevens ddim yn hyfryd yn ffordd ei hun, wrth gwrs!).

Be’ sy’n gwneud y gân yma’n oesol ydi pa mor hawdd ydyw i gysylltu ac uniaethu gyda hi. Mae nifer o artistiaid wedi perfformio y gân dros y blynyddoedd a llawer ohonynt wedi creu fersiynau gwych, credadwy ohoni oherwydd ei bod yn gân â thema y gall pawb gysylltu hefo fo. Ond, does dim byd cweit fel perfformiad y dyn ei hun ohono chwaith.

Cofiwch, mae Meic Stevens yn chwarae Noson Pedwar a Chwech yn Caernarfon nos Sadwrn yma! Bydd Omaloma a Elidyr Glyn yn cefnogi yng Nghlwb Canol Dre, mwy o fanylion yma.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s