Trac y Dydd #2 – Mis Mehefin gan Bendith

GETHIN GRIFFITHS

bendith

Onid yw perthynas berffaith yn anodd i’w darganfod? Mae’n anodd coelio hynny ar ôl clywed Bendith. Mae gallu Carwyn i ysgrifennu cân gynnil, syml, heb iddo ymylu ar y gor-syml a’r diflas, yn plethu’n berffaith a sain unigryw, lleisiol, Plu.

Roeddwn i’n gwrando ar eu halbwm am y tro cyntaf, wedi clywed ‘Danybanc’ yn unig. Mae hynny’n fy atgoffa yn syth o’r tro cyntaf y bu i mi weld Colorama, wedi clywed ‘Dere Mewn’ yn unig. Roeddwn i’n disgwyl mwy o Danybancs yn yr albwm, yn union fel yr oeddwn i’n disgwl set gyfan yn arddull Dere Mewn gan Colorama, ond unwaith eto, mae Carwyn wedi fy nharo â haenau dyfnach o athrylith cerddorol.

Fel un â’r gallu i wrando ar Simon & Garfunkel drwy’r dydd a thrwy’r nos, roedd Mis Mehefin yn gân naturiol i mi ei dewis o’r casgliad hwn. Mae rhywbeth am yr offerynniaeth a’r naws naturiolaidd, ond eto rhywsut yn seicadelig, sydd yn fy atgoffa o drefniant y ddeuawd o Efrog Newydd o’r hen alaw Seisnig ‘Scarborough Fair’. Mae’n gyfle gwych i Plu arddangos eu gallu hudol i gyfuno gweadau lleisiol cymhleth â llinellau unigol arallfydol y merched, gan adeiladu at uchafbwynt symffonig sydd yn ddigon i’ch arwain i berlewyg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s