Trac y Dydd – Anifail gan Candelas

CHRIS ROBERTS

tracydydd

Dyma lansio rhywbeth newydd ar Sôn am Sîn heddiw – ein rhestr chwarae cynta’ ni, ‘Trac y Dydd’! Bob dydd, byddwn yn ychwanegu trac newydd i’r rhestr ac yn sgwennu pwt amdano ar y blog. Gobeithio byddwch yn gallu troi at y rhestr pan nad ydych chi’n siŵr be’ yda chi eisiau gwrando arno, a bydd yna rywbeth i’ch plesio. Wrth iddo dyfu, bydd amrywiaeth o draciau arno; hen a newydd, cyfarwydd ac anghyfarwydd.

Y gân sydd yn cael yr anrhydedd o fod ein Trac y Dydd cynta ydy Anifail gan Candelas. Dros y blynyddoedd diwethaf mae Candelas wedi dod yn un o fandiau mwyaf poblogaidd a llwyddiannus y Sîn. Mae’r gân yma, oddi ar eu albwm cyntaf ‘Candelas Candelas Candelas Candelas’ yn anthemig. Mae’n adnabyddus o’r riff cynta’ ac mae’n cyffroi cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad pan mae’n cychwyn! O’r nodyn cynta’ mae yna egni arbennig i’r gân sy’n eich gorchymyn i wrando arno, ac mae ail-adrodd y riff bron yn hypnotig, gan eich denu chi tuag at lais Osian Williams. Yna, mae’r gerddoriaeth yn tawelu, gan rhoi’r llais yn ganolbwynt eich sylw wrth i Osian ddweud wrthym am ei frwydr o ‘droi’n anifail yn y nos’. Tydi’r gân ddim yn gollwng ei gafael arnoch ar unrhyw adeg wrth i wahanol elfennau fynd a dod ohoni, gan gynnwys solo gitâr tua’r diwedd sydd yn nodweddiadol iawn o’r genre blŵs-roc, ond yn llwyddo i beidio swnio’n flinedig neu’n ystrydebol ar unrhyw adeg!   

Mae’n gân yn swnllyd a hynod fachog -perffaith i wrando arno os ‘da chi angen rhyddhau ‘chydig o egni wrth ganu neu chwarae’r ‘air-drums’, dechrau gwych i’n rhestr chwarae ni! 

Mae hyn hefyd yn gyfle gwych i’ch cyfeirio chi tuag at S4C Clic ble allwch wylio y gig arbennig yn y pafiliwn hefo Candelas, Yr Ods a Sŵnami yn perfformio hefo’r Welsh Pops Orchestra. Mae’n gig arbennig iawn ac yn werth ei weld! Gallwch ddarllen mwy amdano yma.

Yfory, bydd Gethin Griffiths yn ychwanegu trac arall i’r rhestr.

One thought on “Trac y Dydd – Anifail gan Candelas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s