Sôn am… 2016

 

Cowbois 2016

CHRIS ROBERTS

Ar gychwyn blwyddyn, tasg eithaf hawdd ydy edrych yn ôl, taro barn ar y hynny a fu, ond un dipyn anoddach yw edrych ymlaen a ceisio rhagweld beth fydd prif bwyntiau siarad 2016, ond mae’n rhaid i rywun roi go arni..

Mae gobaith y bydd 2016 yn fwy cynhyrchiol yn y sîn o ran cerddoriaeth sydd yn cael ei ryddhau, yn enwedig albyms, o’i gymharu â 2015. Mae newyddion da o ran hynny yn barod gyda Cowbois Rhos Botwnnog yn lawnsio eu halbwm yn Noson Pedwar a Chwech yng Nghaernarfon ar y 24ain o Fawrth. Dwi’n ffan mawr o’r Cowbois, ac yn credu bod pob albwm wedi llwyddo i wella ar y llall hyd yn hyd felly dwi’n dal gobaith mawr am y bedwerydd ac yn methu disgwyl i’w chlywed hi!

Mae hefyd sôn fod Y Bandana yn barod i ryddhau albym rhif tri. Mae ganddynt lwyth o ganeuon gwych, ond tydyn nhw erioed wedi rhoi casgliad cryf at ei gilydd fel albwm, gyda’u hymdrechion cyntaf yn cael eu hamharu gan ddwy neu dair cân wan ymhlith yr hits! Gobeithio y bydd yno gysondeb yn albwm rhif tri.

Band arall sydd yn gaddo bod albym ar y ffordd yn 2016 yw Y Ffug, mae hogia drwg y SRG wedi bod yn gweithio ar y dilyniant i’w EP Cofiwch Dryweryn ac yn swnio fel eu bod nhw’n falch iawn ohono ar y cyfrygau cymdeithasol. Mi wnes i wir fwynhau yr EP cyntaf, felly ‘dw i’n edrych ymlaen i weld i pa gyfeiriad mae sŵn y band wedi mynd yn y flwyddyn a hanner ers iddynt ryddhau’r EP.

Pwy arall ‘gawn ni gynnyrch ganddynt yn 2016?  A oes mwy i ddod gan Yws? A fydd rhywbeth newydd gan Yr Ods ar ôl eu sengl nhw ddiwedd y flwyddyn? A yw Yr Eira, Y Cledrau, Y Reu, Fleur De Lys, Calfari, Terfysg, Patrobas neu Ysgol Sul yn barod i ryddhau albym neu EP arall ar ôl eu llwyddiant diweddar? Dwi’n siŵr, hefyd, y bydd digon o fandiau newydd yn rhyddhau senglau ac EPs am y tro cynta’!

Roedd 2015 yn flwyddyn da iawn i gigs yng Ngogledd Orllewin Cymru gyda Caernarfon yn byrlymu hefo cerddoriaeth byw gan nifer o drefnwyr drwy’r flwyddyn. Roedd gig cynta’ Pontio yn lwyddiant ac mae gigs cyson i’w cael ym Methesda gyda artistiaid lleol yn chwara’ tafarndai’r ardal tra bod Neuadd Ogwen yn denu artistiaid mwy fel Euros Childs a Sweet Baboo. Mae sîn dda hefyd i’w weld yng Nghaerdydd ac mae gigs cyson i’w weld yn digwydd yn y Parot yn Caerfyrddin. Gobeithio bydd y sîn yn gallu adeiladu ar lwyddiannau ‘llynedd tra’n tyfu mewn ardaloedd eraill hefyd.  Mae yno lwythi o fandiau gwych yn awyddus i gigio ar hyn o bryd a pŵl mawr o headliners i ddewis o’u plith sydd yn siwr o ddenu torf!  Gobeithio hefyd y bydd gŵyliau ‘leni cystal a rhai llynedd, mi fydd Yr Eisteddfod, Gŵyl Gopr, Gŵyl Crug Mawr, Sesiwn Fawr, Gŵyl Arall a Tafwyl i gyd yn eu hôl ac yn argoeli i fod yn well nac erioed!

Y peth sydd am gael y dylanwad mwyaf ar y Sin Roc Gymraeg yn 2016 fydd lansiad gwasanaeth ffrydio newydd Sain, Apton. Mae’r manylion yn brin ar hyd o bryd ond rydym ar ddeall fod Sain am lansio y gwasaneth ym mis Mawrth, a bydd angen talu tanysgrifiad misol i allu ffrydio cerddoriaeth y label ei hun. Bydd archif ar gael o stwff sydd heb fod ar gael i’w ffrydio o’r blaen, gan gynnwys cerddoriaeth gan labeli Cymraeg eraill. Mae disgwyl i Sain dynnu eu cerddoriaeth oddi ar wasanaethau eraill megis Spotify ac Apple Music, ond does dim cadarnhad eto pa labeli eraill fydd yn rhan o’r gwasanaeth na ‘chwaith os bydd y labeli yma hefyd yn tynnu eu cerddoriaeth oddi wrth gwasanaethau eraill.

Mae trafod o hyd yn y cyfryngau am yr her sydd yn wynebu labeli recordio yn yr oes ddigidol, gyda hyd yn oed labeli mawr, rhyngwladol yn cael trafferth gwneud arian drwy gwasanaethau ffrydio. Mae’n gadarnhaol felly gweld Sain yn cymryd cam mentrus drwy lansio Apton. Cawn weld dros y misoedd ar blynyddoedd nesaf os y bydd llwyddiant. A yw’n mynd i fod yn fodel cynaliadwy i weddill y diwydiant, neu ydyw’n gam ffôl ac yn rybudd i eraill?

Gobeithio, wrth gwrs, mai’r cyntaf y bydd hi ac mi rydw i, yn un, yn edrych ymlaen i bori drwy archifau Sain drwy Apton. Fodd bynnag, mae’n bryder meddwl faint o bobl eraill sydd hefyd am wneud hyn. Mi fydd yna rhai yn fodlon talu dau tansgrifiad, i wasanaeth ffrydio Cymraeg, ac un i gerddoriaeth arall, ond faint o bobl fydd ddim ond yn fodlon talu un? Faint fydd yn dewis casgliad o gerddoriaeth Gymraeg dros gasgliad o gerddoriaeth o weddill y byd?

A fydd hyn yn niweidio cerddoriaeth Gymraeg dros amser? Mewn byd lle mae hyd yn oed y Beatles yn gweld mantais mewn rhannu platform hefo Justin Bieber a Kanye West ar y gwasanaethau ffrydio mawr, ydi Sain yn gwneud peth call wrth dynnu Elin Fflur a Patrobas oddi ar y ‘run platform? A ydynt yn cael gwared ar ffordd i bobl fwynhau a darganfod cerddoriaeth Gymraeg?

Un peth arall wrth edrych ymlaen at 2016 yn y SRG yw’r gobaith y bydd mwy o siarad a bwrlwm yn y sîn. Gyda’r dechnoleg sydd ar gael i greu podlediadau, vlogs a blogs mi fuasai’n wych gweld mwy o drafod a mwy o guradu o gwmpas y sîn. Gobeithio y bydd Sôn am Sîn yn rhan fach ohoni! Watch this space..

3 thoughts on “Sôn am… 2016

  1. Pingback: Sôn am… 2015 / 2016 | Sôn am Sîn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s